Miliony na rewitalizację obszarów wiejskich. Pieniądze dostały m.in.: Gm. Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów – Osada.

0
764
fot. Urząd Marszałkowski w Lublinie
- reklama-

W poniedziałek (25 marca) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Wicemarszałek Dariusz Stefaniuk i Członek Zarządu Zdzisław Szwed podpisali umowy na rewitalizację obszarów wiejskich. Dofinansowanie jakie w najbliższym czasie trafi do 43 gmin i 5 przedsiębiorstw w naszym województwie wyniesie 142,5 mln zł. Pieniądze otrzymają również gminy z powiatu zamojskiego: gm. Skierbieszów, Gm. Stary Zamość oraz Gm. Komarów – Osada.

O środki w ramach tego konkursu mogły ubiegać się gminy, a także organizacje pozarządowe, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Otrzymane środki będą mogły być przeznaczone m.in. na: przebudowę zniszczonych budynków i utworzenie tam np. biblioteki, świetlicy wiejskiej czy centrów aktywności społecznej, rewitalizację i uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych w naszych małych ojczyznach tj. targowisk, parków czy placów zabaw. Środki te zwiększą także bezpieczeństwo społeczności lokalnej – pojawi się nowe oświetlenie oraz system monitoringu.

Umowy o dofinansowanie projektów podpisało 43 gminy
i 5 przedsiębiorców. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 142,5 mln zł, w tym ze środków UE – 129,8 mln zł.

Wsparcie na działania rewitalizacyjne otrzymały także gminy z powiatu zamojskiego. 3,5 mln zł otrzymała Gmina Skierbieszów na „Kompleksową rewitalizację Gminy Skierbieszów”. Gmina Stary Zamość otrzymała dofinansowanie w wysokości 4,5 mln zł na projekt pn. „Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w miejscowości Wierzba, gmina Stary Zamość”. 2,6 mln zł powędrowało do Gminy Komarów – Osada na rewitalizację centrum miejscowości Komarów-Osada.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments