Kolosalny zastrzyk pieniędzy na drogi lokalne w woj. lubelskim

0
801
Fot. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Podczas briefingu prasowego, który się odbył w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda Przemysław Czarnek objaśniał szczegóły realizacji programu Fundusz Dróg Samorządowych na obszarze województwa lubelskiego, w tym naboru wniosków.

– Środki finansowe, jakie otrzymaliśmy w województwie lubelskim są, proporcjonalnie  do liczby mieszkańców i powierzchni, największe w Polsce.  Jesteśmy na drugim miejscu, jeśli chodzi o wysokość tych środków – powiedział wojewoda podczas briefingu.

Dodatkowe pieniądze otrzyma nasze województwo na zadania wieloletnie.
– 426 mln zł do wydania na ten rok bieżący i 105 mln zł na zadania wieloletnie. Jest to gigantyczna liczba  środków, niespotykana do tej pory – stwierdził.

Rekordowym rokiem pod względem pieniędzy przekazanych na inwestycje drogowe w województwie lubelskim był rok poprzedni, jak zaznaczył Przemysław Czarnek.
Za te pieniądze było można zrobić 160 km dróg. To teraz liczcie państwo razy pięć – wyjaśniał.

– Liczymy, że da się te środki wykorzystać. Pochodzą one z Funduszu Dróg Samorządowych. Jeśli  nie zostaną wykorzystane, bo są to gigantyczne środki i gminy mogą być nieprzygotowane, żeby je zrealizować w tym roku, nie przepadają. Mogą być wykorzystane w kolejnym roku – zapewniał wojewoda. – Jesteśmy przekonani, że dzięki  tym ogromnym środkom z budżetu państwa, które są w Funduszu Dróg Samorządowych, będziemy w stanie wykonać kilkaset kilometrów dróg samorządowych, gminnych i powiatowych – dodał.

Wojewoda apelował o składanie wniosków. – Dzisiaj jest środków tyle, że prosimy gminy i powiaty o szybkie przygotowywanie wniosków, aby drogi w tym roku mogły być budowane. W przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony nabór. Przez 30 dni będziemy czekać na wnioski od gmin i powiatów. Komplet dokumentów będzie potrzebny nie na moment składania wniosku do funduszu, tylko na moment podpisania umowy. Będzie więc te kilkanaście czy kilkadziesiąt tygodni, by wszystkie te sprawy pozałatwiać – dodał.

W Funduszu Dróg Samorządowych znajduje się także pół miliarda złotych, które rozdysponuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Pieniądze przeznaczone będą na strategiczne w ocenie MON-u drogi lokalne, gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Dodatkowe środki pochodzące z rezerwy MSWiA  będą wykorzystywane na usuwanie skutków klęsk i powodzi. – Przywiozłem dokumenty podpisane przez ministra na 35,5 mln zł dla gmin i powiatów województwa lubelskiego, z czego 15 mln jest na drogi, usuwanie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów atmosferycznych itd., kolejne 13 mln jest na utwardzanie wąwozów lessowych, albo wąwozów w biegu drogi, ponad 7 mln jest na usuwanie osuwisk – wyliczał wojewoda Czarnek.

Fundusz Dróg Samorządowych wspiera realizację zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

 

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments