Powstanie Centrum Geoturystyczne

0
788
GAIA

Budowa Centrum Geoturystycznego w m. Lipsko Polesie to jedno z zadań projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO – Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet: 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

W dniu 25 lutego 2019 r. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński i Skarbnik Gminy Zamość Maria Zajączkowska podpisali umowę z Wykonawcą robót budowlanych – Zakład Ogólno-Budowlany Adam Strumidło. Ich wartość wyniosła 3.584.955,86 zł brutto.

W ramach zadania zostaną wykonane prace w zakresie rozbudowy budynku byłej Szkoły Podstawowej w m. Lipsko Polesie z przeznaczeniem na Centrum Geoturystyczne wraz z uzbrojeniem terenu, budową budynku sanitarno–gospodarczego, budową altany, wykonaniem rzeźb „gigantów” – modeli 3D fauny i flory oraz roboty związane z rozbiórką istniejących budynków gospodarczych. Będą wykonane działania z branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej. W ramach zadania zostaną także zamontowane słupki do pomiaru ruchu turystycznego.

Centrum Geoturystyczne w m. Lipsko Polesie wykorzystywane będzie do zadań statutowych Gminy Zamość. Obiekt będzie miejscem organizacji m.in. zawodów sportowych, rajdów, festiwali, wycieczek, miejscem promocji i budowania tożsamości regionu Roztocza. Będzie punktem przyjęć turystów odwiedzających Gminę Zamość i osób korzystających z tras rowerowych po Roztoczu.

Termin zakończenia robót budowlanych przewiduje się na koniec marca 2020 r. W 2020 r.
w ramach ww. projektu planowany jest również zakup wyposażenia Centrum Geoturystycznego.

źródło: Urząd Gminy Zamość

dsc 0326 Powstanie Centrum Geoturystyczne

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments