TRANSMISJA NA ŻYWO – VIII kadencja Rady Miasta Zamość.

0
1094

Dzisiaj (29.11.2018 r.) II sesja Rady Miasta Zamość VIII kadencji. Oglądaj na żywo.

Sesja rozpocznie się o godz. 13.00 w sali Consulatus w Ratuszu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Sprawy samorządu mieszkańców.

6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7. Sprawozdanie z realizacji programu usuwania azbestu z terenu Miasta Zamość
za lata 2017-2018.

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Statutu Miasta Zamość,
 2. powołania stałych Komisji Rady Miasta Zamość oraz ustalenia ich liczby i składów osobowych,
 3. powołania doraźnej Komisji Regulaminowej,
 4. wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka,
 5. ustalenia wysokości diet Radnych Miasta Zamość,
 6. uchwalenia Programu współpracy Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
 7. przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
 8. ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Zamość,
 9. przekazania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu,
 10. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zamość,
 11. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 12. zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

9. Zapytania i wolne wnioski radnych.

 

 

10. Informacje bieżące.

11. Zamknięcie obrad.

Poniżej transmisja na żywo. KLIKNIJ

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments