Ważne informacje dla osób pobierających rentę rodzinną

0
409

Dostajesz rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Skończyłeś szkołę albo dorabiasz do renty? Szybko powiadom o tym ZUS. Skutki zatajenia takich informacji mogą być bolesne dla portfela. 

Renta w czasie nauki

Rentę rodzinną dostają między innymi dzieci po zmarłych rodzicach ubezpieczonych w ZUS. Dziecko może pobierać świadczenie do 16 roku życia. Jeśli jest starsze, otrzymuje rentę rodzinną pod warunkiem dalszej nauki. Dlatego o przerwie w nauce oraz o skreśleniu z listy uczniów/studentów trzeba na bieżąco informować ZUS. Instytucja przestaje wtedy wypłacać rentę. 

Jeśli nie powiadomisz ZUS, instytucja będzie dalej wypłacać świadczenie. Powstanie wtedy nadpłata, którą potem będziesz musiał zwrócić z odsetkami. 

Kiedy dorabiasz

 Ważne są również dodatkowe przychody dorabiających rencistów. Jeśli wynoszą więcej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia krajowego, to renta rodzinna jest zmniejszana. Jeśli dodatkowe przychody są wyższe niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, to wypłata renty jest zawieszana. Dlatego o przekroczeniu każdego z limitów należy także powiadamiać ZUS na bieżąco. W przeciwnym wypadku przy corocznym rozliczeniu może się okazać, że część świadczenia jest do zwrotu.

Jeśli pobierasz rentę rodzinną, powiadom ZUS o tym, że:

  • przestałeś uczęszczać do szkoły, jeśli masz więcej niż 16 lat (np. skreślenie z listy uczniów lub studentów),
  • po ukończeniu 16 lat kontynuujesz naukę (dostarcz zaświadczenie z terminem programowego ukończenia szkoły),
  • uzyskujesz przychody z tytułu zatrudnienia,
  • zmieniłeś: miejsce zamieszkania, konto w banku,
  • pobierasz rentę z innej instytucji.

Wielu uprawnionych do renty rodzinnej

W województwie lubelskim mieszka około 54 tys. osób uprawnionych do renty rodzinnej. Przeciętna wysokość tego świadczenia w Lubelskiem wynosi około 1694 zł.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments