Jacek Sasin w Zamościu. Relacja ze spotkania z mieszkańcami.

0
1244

W sobotę 2 czerwca w zamojskim Ratuszu z mieszkańcami – z sympatykami spotkał się Jacek Sasin, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas spotkania, Jackowi Sasinowi towarzyszył prezydent Andrzej Wnuk i senator Jerzy Chróścikowski. Na sali nie zabrakło też przeciwników skupionych wokół ruchu Wolnych Obywateli Zamościa.

To jedno ze spotkań przedstawicieli rządu z mieszkańcami małych miast i gmin, które są organizowane w całej Polsce, dotyczących realizacji zobowiązań wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Do Zamościa, Jacek Sasin przyjechał bezpośrednio po spotkaniu w Tereszpolu (pow. biłgorajski), gdzie tematem wiodącym było rolnictwo, opłacalność produkcji i sprzedaż bezpośrednia. Minister zapowiedział, że wkrótce premier ogłosi duży program dla wsi i rolnictwa.

Podczas niemal dwugodzinnego spotkania w Ratuszu, Jacek Sasin podkreślił konieczność wypełnienia niezrealizowanych dotąd obietnic wyborczych PiS, a spotkania takie jak to w Zamościu czy Tereszpolu pomagają w zbudowaniu programu na rządzenie w przyszłym roku.

Wiceminister z zadowoleniem mówił o programach, które udało się wdrożyć, albo tych, które są właśnie uruchamiane. W tym miejscu wspomniał oczywiście program 500 plus, na który rząd przeznaczył 23 mld, jego wymiar socjalny likwidujący ubóstwo polskich dzieci, ale przede wszystkim wymiar prodemograficzny, czyli zwiększenie dzietności. Po stronie sukcesów Jacek Sasin odnotował tez program mieszkaniowy, obniżenie wieku emerytalnego, reformę edukacji, reformę sądownictwa oraz uszczelnienie systemu podatkowego.

Zwrócił uwagę na główny problem rządu, jakim jest wciąż duży deficyt, który mimo zmniejszenia w 2017 roku z 60 mld do 25mld, jest wciąż niebezpieczny. Deficyt jest zadłużeniem zagranicznym, zaciągniętym w zewnętrznych instytucjach finansowych.

Jacek Sasin mocno podkreślał realizowany przez rząd projekt wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój małych i średnich firm pozwoli budować polski kapitał, a tym samym niezależność finansową. Umocnienie pozycji rynkowej tych podmiotów rząd zamierza osiągnąć przez odbarczenie finansowe, czyli zaplanowaną od 1.01.2019 roku obniżkę podatków i elastyczne składki ZUS.

Wiceminister zapowiedział wdrażany właśnie przez rząd program budowy dróg lokalnych, na który corocznie ma być zabezpieczona kwota 5 mld. Środki maja być uzupełniane, a program w założeniu jest trzyletni. W ubieganiu się o środki z tego programu przez samorządy mają obowiązywać elastyczne warunki dotyczące np. ograniczenia wysokości wkładu własnego przez mniej zamożne samorządy. Uzupełnieniem ma być program społeczny Dostępność plus, którego szczegóły rząd poda w najbliższym czasie. 20 mld to środki mające ułatwić funkcjonowanie w przestrzeni publicznej osobom starszym i osobom niepełnosprawnym.

Wyprzedzając późniejsze pytania i nawiązując do protestu w sejmie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, Jacek Sasin, wyjaśnił, że głównym problemem w tym przypadku nie są pieniądze. Jest nim przede wszystkim orzecznictwo. Rząd nie może na tę chwilę prawnie wydzielić grupy osób, które wymagają pomocy. Aktualnie wydanych jest 1,5 mln orzeczeń o niepełnosprawności uniemożliwiającej samodzielne funkcjonowanie, a nie jest to realna liczba osób potrzebujących szczególnej opieki. Rządowy zespół przygotowuje aktualne kryteria orzecznicze, które pomogą wskazać dokładnie grupę osób niepełnosprawnych, którym należy pomóc. Przygotowywane są nowe wytyczne, nie będzie konieczności ponownego uzyskiwania orzeczenia o niepełnosprawności, ani weryfikacji przyznanych świadczeń. W drugiej połowie czerwca zespół ma przedstawić efekty dwuletniej pracy.

Z sali padły pytania o inwestycje drogowe umożliwiające lepsze połączenie do/z Zamościa. Poruszona została kwestia braku pasa startowego na lotnisku w Mokrem, jako kolejny czynnik stojący na przeszkodzie w pozyskaniu inwestorów i kontaktach biznesowych. Jacek Sasin nie obiecał przyspieszenia budowy połączenia Zamościa z budowanym aktualnie odcinkiem S17, powołując się na powody finansowe, ale też logistyczne trudności takiego przesunięcia środków. Wskazał jednak na fakt przeznaczania dużych pieniędzy na rozwój i przebudowę dróg Polski Wschodniej.

Kwestię pasa startowego wyjaśnił prezydent Andrzej Wnuk, deklarując, że pod koniec roku zwróci się do Wojewody Lubelskiego o dzierżawę terenu lotniska dla Miasta Zamość, by wybudować krótki pas startowy umożliwiający kontakty biznesowe. Dzierżawę Gminie Zamość przyznał jesienią 2015 roku ówczesny wojewoda Lubelski Wojciech Wilk (PO) na okres 3 lat z założeniem, że do końca  2018 roku powstanie tam pas startowy, a teren giełdy zostanie pomniejszony. Już niebawem więc, Urząd Miasta Zamość podejmie drugą próbę pozyskania terenu lotniska.

Prezydent Andrzej Wnuk podziękował Wiceministrowi za deklarację wsparcia dla realizowanych przez miasto projektów.

Z sali padły także pytania o skomplikowane stosunki polsko – ukraińskie, o elastyczne stanowisko Polski wobec Komisji UE, o podatek, który powinny płacić markety, o świadczenia dla osób niepełnosprawnych oraz o śmieci, które pozwolił na teren Polski przywieźć minister Szyszko.

Odnosząc się kolejno do zagadnień, wiceminister Sasin wyjaśnił, że polityka zagraniczna wobec Ukrainy nie może być oparta na emocjach. Nadrzędnym celem dla Polskiej Racji Stanu jest niepodległa Ukraina.  A nie dość twarde stanowisko Polski wobec niektórych wymagań Komisji Europejskiej oraz wypracowane kompromisy, podyktowane są chęcią zachowywania poprawnych relacji na arenie europejskiej. Polska jednak nie będzie elastyczna wobec UE w sprawach, które jej nie dotyczą, jak np. polskie sądownictwo. Tutaj Polska postawi na swoim, a w przypadku uruchomienia przez UE Art. 7. TUE, Polska buduje silną koalicję i jest gotowa do konfrontacji na tym polu.

Sprawa odpadów, które zostały przywiezione na teren Polski jest aktualnie tematem wyjaśnianym i lada chwila Minister Środowiska powinien udzielić wyczerpujących odpowiedzi.

Jacek Sasin obiecał osobiście odpowiedzieć drogą mailową na pytania, które wymagają sprawdzenia danych, np. co stało się z drewnem z wycinki Puszczy Białowieskiej, o cofniętej refundacji leków dla osób po przeszczepie.

 

Poprzedni artykułWielkie święto teatru w Zamościu – 43. ZLT już niebawem
Następny artykuł128 najnowszych ofert pracy w Zamościu i regionie
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments