Wielkie święto “TRÓJKI”

0
652

Zacny Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej zbliża się wielkimi krokami. Szkoła przygotowuje się do tego wyjątkowego dnia od dawna.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu obchodzi w bieżącym roku szkolnym stulecie swojego istnienia. Powstała 1 listopada 1917r. jako placówka dwuklasowa.  Od samego początku opiekę nad nią roztoczył Romuald Jaśkiewicz – zamojski filantrop i intelektualista, prezes Sądu Najwyższego w Zamościu.  Początkowo nauka odbywała się w dwu wynajętych izbach w mieszkaniu pana Gruszeckiego przy ulicy Lubelskiej. We wrześniu 1927r. była już pięcioklasową szkołą mieszaną. Rok 1932 przyniósł duże zmiany – wybudowano nowy, drewniany budynek szkoły. Na ówczesne czasy nowoczesny, wkrótce jednak okazał się za mały. 14 czerwca 1958r. dzięki wielkiej determinacji i zaangażowaniu Józefa Topornickiego – ówczesnego kierownika położono kamień węgielny pod budowę nowej, murowanej szkoły. Budynek oddano do użytku 21 października 1959r.

Współcześnie Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu nawiązując do najlepszych swych tradycji, kształci i wychowuje zgodnie z ustaloną misją, która zawiera się w słowach: „Naszym nadrzędnym celem jest rozwój dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości i potrzeb w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwości”. W tym celu podejmowane są wielokierunkowe i systemowe działania, które uwzględniają współczesne tendencje w edukacji. Już cały wiek szkoła ukierunkowuje uczniów ku uniwersalnym wartościom, takim jak szacunek, współpraca, odpowiedzialność, tolerancja. Kształtuje postawy patriotyczne oraz poszanowanie dla dziedzictwa kulturowego Polski i świata. Rozwija postawy prospołeczne stwarzając okazję działania w Samorządzie Uczniowskim i wolontariacie szkolnym. Zapewnia wszechstronny rozwój poprzez wspieranie różnorodnych pasji i zdolności. Nauczyciele dostrzegają nowe potrzeby edukacyjne uczniów  i zachodzące w tym obszarze zmiany. To właśnie dlatego chętnie i aktywnie poszukują niekonwencjonalnych form i metod pracy. W  szkole realizowane są liczne innowacje pedagogiczne w oparciu o programy własne nauczycieli. Wśród nich ważne miejsce zajmują innowacje o charakterze matematycznym i językowym /np. „Działam i rozumiem – matematyka jest wszędzie” i jej kontynuacja „E – matematyka – działam i rozumiem”, „Play with English”, The World of Culture”/. Istotne miejsce w działaniach szkoły zajmują projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu „Erasmus+” /np.: „Ucz się i nauczaj”, „Młody, kreatywny Europejczyk” – edukacja ekonomiczna przez działanie”, „Poza ławą szkolną”, „Programowanie jako innowacyjna metoda uczenia się i nauczania w szkołach europejskich”, „Ucz się uczyć”/. Uwzględnianie wyzwań współczesnego świata koresponduje jednak z dbałością o nawiązania do tradycji i przeszłości szkoły, czerpania z niej tego, co wartościowe i ważne.  Szczególną okazją do poznania historii „Trójki” jest bieżący rok szkolny. Setny jubileusz skłania do refleksji i podróży w czasie. Zaplanowane na ten czas wydarzenia jubileuszowe stają się okazją do radosnego świętowania całej społeczności szkolnej oraz   tych, którzy tę szkołę współtworzyli w przeszłości.

Aby w widoczny sposób zakomunikować ten szczególny czas, na budynku szkoły umieszczono baner informujący o roku jubileuszowym. Równocześnie ogłoszony został konkurs na „Logo Stulecia”. Wzięli w nim udział rodzice, uczniowie i nauczyciele szkoły. Zwycięskie znaki graficzne towarzyszą obchodom rocznicy. Wykorzystywane są na dyplomach, dokumentach, gadżetach i publikacjach.

W grudniu 2017r. szkolne korytarze ozdobione zostały świątecznymi drzewkami. „Choinki stulecia”, bo tak zostały nazwane przez pracowników
i uczniów, do złudzenia przypominały drzewka, jakie można było spotkać
w polskich domach prawie sto lat temu. Było to już setne boże Narodzenie
w Trójce, a klimat świąt podkreśliły stylizowane na te sprzed wieku dekoracje wykonane własnoręcznie przez najmłodszych uczniów.

W styczniu 2018r. ogłoszona została akcja „Sercem i piórem pisane…”, która dała byłym i obecnym pracownikom oraz absolwentom możliwość powrotu we wspomnieniach do minionych lat szkoły.  Zarówno te nostalgiczne, jak i te humorystyczne przywołały na nowo dźwięk dawnych dzwonków, barwy przyjaźni, które przetrwały lata, emocje pierwszych miłości, sylwetki niezwykłych nauczycieli, pamięć szkolnych psot i wybryków. Są bezcennym źródłem informacji o historii szkoły.

Dzień otwarty  dla dzieci sześcioletnich i  ich rodziców zainteresowanych ofertą szkoły zorganizowano w marcu 2018r. pod hasłem „Setne urodziny Trójki”. Zajęcia edukacyjne  dały dzieciom okazję do wspólnej, urodzinowej zabawy. Zamojskie przedszkolaki gościły też w Szkole Podstawowej nr 3 biorąc udział w „Międzyprzedszkolnym Turnieju o Puchar Stulecia Szkoły”.
W sportowej rywalizacji wystąpiły również nauczycielki reprezentujące przedszkola nr 8, 9, 13 i  przedszkole “Słoneczko”.

Nawiązaniem do sportowych tradycji szkoły był też „Siatkarski Turniej Pokoleń” /kwiecień 2018r./. Spotkanie po latach uczennic z różnych roczników klas sportowych zainicjował ich trener pan Wojciech Zdybel. Niezwykły, wielopokoleniowy mecz siatkarski, który zwieńczył to wydarzenie oraz towarzyszące spotkaniu emocje zostaną w „Trójce” zapamiętane na długo! Rok jubileuszowy uświetniły też zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego „Miejskie zawody o Puchar Stulecia”, w których wzięli udział uczniowie klas szóstych zamojskich szkół podstawowych.

W kwietniu 2018r. uczestnicy Konkursu kaligraficznego „Kałamarz
i pióro” mieli okazję zasiąść w liczącej kilkadziesiąt szkolnych lat ławce
i wykazać umiejętność pięknego pisania. Każdy chętny uczeń, nauczyciel czy rodzic mógł przekonać się, jak niełatwa była sztuka pisania w epoce atramentu
i stalówki. Efekty tych wysiłków do dziś zdobią szkolny korytarz, a najmłodsi uczniowie z zainteresowaniem oglądają niemalże muzealny dziś  eksponat – starą szkolną ławę, która przeżyła trudy zdobywania wiedzy przez niejedno pokolenie.

Uczniowie wzięli też udział w szkolnym konkursie „Znam historię mojej szkoły”, którego edycja w bieżącym roku szkolnym proponowała podjęcie tematu w formie amatorskiej etiudy filmowej. Efekty pracy młodych „reżyserów” mogły być podziwiane przez społeczność szkolną na specjalnie zainstalowanym w tym celu telebimie na korytarzu. W trakcie roku szkolnego w formie prezentacji wyświetlano tam także zdjęcia i filmy związane
z przeszłością szkoły, uczniowie uczestniczyli w multimedialnych lekcjach historii szkoły oraz w wielu spotkaniach z absolwentami i emerytowanymi pracownikami.

Zachęcając do aktywności twórczej w kwietniu 2018r. zorganizowano „Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3”. Jego celem było pogłębienie wiedzy na temat postaci patronki E. Orzeszkowej oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i historią szkoły. Uczniowie klas 1 wykonali prace pt. „Portret naszej patronki Elizy Orzeszkowej”, natomiast uczniowie klas 2 i 3 ilustrowali temat „Kartka z życia szkolnych pokoleń”. Podobną formułę miał Międzyszkolny konkurs plastyczny – „Malowniczy świat Elizy Orzeszkowej” skierowany do uczniów zamojskich szkół podstawowych.

Jubileusz stulecia to  także moment weryfikowania działań dydaktyczno-wychowawczych,  sposobność,   by zadać pytanie o kierunki i priorytety pracy współczesnej i przyszłej  szkoły.  Taka idea przyświecała  zorganizowanej przez szkołę konferencji naukowej „Droga do dorosłości – szanse i zagrożenia współczesnej edukacji”, która odbyła się 17 kwietnia 2018r. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu dr Małgorzaty Sitarczyk z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji  w Lublinie /”Szanse i zagrożenia dla współczesnej edukacji”/ oraz prelekcji księdza prof. dr. hab. Mariana Nowaka – pracownika naukowego KUL /„Personalistyczna pedagogika i dydaktyka realnym wsparciem i programem współczesnej szkoły”/. W kolejnej części, jaką stanowił panel dyskusyjny pod kierunkiem dr Małgorzaty Sitarczyk,  udział wzięli Prezydent Miasta  Zamość Andrzej Wnuk, ks. prof. dr hab. Marian Nowak,  dr Bożena Krupa, Dorota Pintal, Maria Sakowicz, Anna Teterycz, Alina Wojtyna. Zaproszenie na konferencję przyjęli także dyrektorzy zamojskich szkół, pedagodzy szkolni, nauczyciele, przedstawiciele instytucji wspierających działania dydaktyczno-wychowawcze, rodzice. Na zakończenie konferencji jej uczestnicy posadzili przed budynkiem szkoły młode drzewko – symbol rozwoju. Obok korzeni dębu Romualda, nazwanego tak na pamiątkę pierwszego kierownika szkoły – Romualda Jaśkiewicza, przedstawiciele uczniów umieścili pudełko, a w nim „Szkolny katalog wartości”.  Wydarzeniu, jakim była konferencja, towarzyszyła także wystawa fotograficzna pana Andrzeja Szumowskiego „Twarze zamojskiej Trójki”.

Szkoła Podstawowa nr 3 jako stuletnia rówieśnica polskiej wolności wzięła udział w projekcie „Budka Niepodległości”. Z podobnej do tradycyjnej budki telefonicznej zadzwonić można do postaci ważnych dla budowania niepodległości Polski. Można wówczas wysłuchać też informacji dotyczącej początków szkoły. Bohaterem opowieści SP3 – ciekawostki historycznej, którą napisała Maria Mołdoch, jest Romuald Jaśkiewicz, wspomniana już, ważna dla początków Szkoły Podstawowej nr 3 postać.

Przez cały rok szkolny trwały prace redakcyjne związane z przygotowaniem Księgi Jubileuszowej, która przedstawi dorobek szkoły oraz jej historię.

Nauczyciele przygotowali też tablice informacyjne przedstawiające istotne wydarzenia związane ze szkołą w różnych okresach historii Polski. Gromadzone były pamiątki, które stworzą wystawę wyeksponowaną podczas dni otwartych /24 i 25 maja/ dla gości, absolwentów i byłych pracowników.

A co jeszcze czeka „Trójkę” i jej społeczność w najbliższym czasie? Przed najbardziej wytrwałymi  maraton taneczny „100 minut tańca na stulecie szkoły”. 18 maja 2018r.  w związku z jubileuszem opiekunowie Samorządu Uczniowskiego „Trójki” zorganizują Sejmik samorządów uczniowskich zamojskich szkół podstawowych pod hasłem „Razem tworzymy historię”. Tym razem w formie debaty oksfordzkiej na temat szkoły będą dyskutowali uczniowie.

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przygotują tajemniczą kapsułę czasu, którą wyeksponują w szkolnej gablocie. Tam kapsuła poczeka na uroczyste otwarcie do momentu ukończenia przez uczniów obecnych klas 1-2 edukacji w szkole podstawowej.

24 maja 2018r. od godziny 15.00 zapraszamy absolwentów i przyjaciół szkoły na dzień otwarty.  Podczas tego dnia będzie można zwiedzić szkołę, obejrzeć wystawy, spotkać się w gronie koleżanek i kolegów. O godz. 17.00 w dużej sali gimnastycznej odbędzie się długo wyczekiwany koncert „Pokolenia blisko siebie”, do którego przygotowują się nauczyciele, rodzice i absolwenci szkoły, na który serdecznie zapraszamy.

Dzień później, czyli 25 maja odbędą się uroczyste obchody jubileuszowe,
w programie których przewidziano m.in. udział w mszy św. w kościele pw. św. Michała Archanioła o godz. 8.15, odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku szkoły o godz. 11.30, uroczysty spektakl słowno-muzyczny w Klubie 3 zamojskiego batalionu zmechanizowanego, wręczenie podziękowań i medali dla osób zasłużonych dla szkoły. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
w spektaklu słowno – muzycznym w klubie batalionowym wezmą udział zaproszeni goście.

Wydarzenia te uświetni wystawa malarstwa p. Marka Sołowieja – zamojskiego plastyka, absolwenta SP3.

W tym dniu społeczność uczniowska złoży kwiaty i zapali znicze na grobach zmarłych pracowników szkoły. Będzie możliwość zwiedzenia szkoły przez zaproszonych gości oraz obejrzenia wystaw i filmów związanych z Jubileuszem.

Nad całością przygotowań do tych ważnych dni czuwa dyrektor szkoły – pani Maria Mołdoch.

Test: Edyta Wasil, Maria Mołdoch

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzedni artykułNa murze ZOO może powstać imponujące graffiti. Dziś ostatni dzień głosowania na projekt Stforków
Następny artykułPotańcówka z przytupem. Zabawa jak za dawnych lat
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments