Teatralne reminiscencje „Batorego”

0
392
- reklama-

Koło Teatralne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu zostało założone przez Barbarę Cybulską. Zajęcia teatralne prowadzone są od 2002 roku i stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla uczniów klas młodszych. Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy, a taką jest niewątpliwie zabawa w teatr. Szkolne zajęcia teatralne wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka, stanowią również uzupełnienie treści programowych, sprzyjają poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości. Zabawa w teatr wiąże się z planem działań szkolnych i jest w szkole niezbędna, bo zaspokaja potrzeby psychiczne dziecka. Jest wspaniałym pomysłem na dobre spędzenie czasu wolnego. Teatr stwarza dobrą atmosferę grupową i spełnia funkcję terapeutyczną. Na zajęciach dzieci ćwiczą sztukę poprawnej wymowy, poprawiają dykcję, technikę głośnego czytania oraz recytację. Śpiewają piosenki i wykonują również dekorację do wystawianych przedstawień. Poprzez wymienione działania dzieci nabywają pewności siebie i wiarę w swoje możliwości.

Przygotowują uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez organizację wyjść i wyjazdów do teatru m.in. do Teatru Lalki i Aktora w Lublinie. Uczestnicy koła biorą aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska pozaszkolnego. Wystawiają przedstawienia dla społeczności szkolnej i przedszkolnej oraz rodziców. Szkolne Koło Teatralne współpracuje z miejscowymi ośrodkami kultury: ZDK, MDK, filia Okrąglak. Dzieci reprezentują szkołę uczestnicząc w przeglądach teatralnych organizowanych przez te ośrodki np. ,,Maj Teatralny”, ,,Zamojskie Premiery Teatralne” oraz w konkursie ,, Akademii Szkarłatny Żuczek”. Mali aktorzy w tych przedsięwzięciach zdobywają wyróżnienia i nagrody. 

Udział w zajęciach tak, jak przynosi radość i dobre samopoczucie obecnym artystom, tak też podbije serca przyszłym uczniom Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu.

BC

[materiał SP nr 4 w Zamościu]

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments