O Biblii w Książnicy

0
613

W ubiegły wtorek, 17 kwietnia w Książnicy Zamojskiej odbyły się wykłady w ramach X Tygodnia Biblijnego, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Weźmijcie Pismo Święte”. Wydarzenie miało zachęcić do częstszego sięgania po najstarszą skarbnicę wiedzy, jaką jest Pismo Święte i dostrzeżenia zmian we współczesnej kulturze. 

Spotkanie w Książnicy rozpoczął dziecięcy zespół skrzypcowy z Akademii Rozwoju Talentu „Violinki”, który swoimi utworami wprowadził słuchaczy w klimat wykładów, pod wspólnym tytułem: „Miejsce i rola Pisma Świętego w wielokulturowym społeczeństwie”. Zaproszeni prelegenci przed gośćmi odkrywali nowe spojrzenie na język zawarty w Biblii poprzez: omówienie działalności pierwszych apostołów w Rzymie – ks. dr Sławomir Korona, przybliżenie historii i wielokulturowości pierwszych wspólnot chrześcijańskich nad Tybrem – ks. dr Wiesław Galant, prezentacji języka jako klucza do rozumienia i poznania kultury – dr Artur Stępniak, ukazanie blasków i cieni wielokulturowości – dr Bogusław Klimczuk, a także zestawienie wielokulturowości we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży – mgr Joanna Kołtun. Każdy z zaproszonych gości w klarowny sposób ukazał obecnym nierozerwalność kultury z językiem, historią i duchowością, na którą składa się tożsamość każdego narodu i indywidualnej osoby. Zwieńczeniem syntetycznych, ale niezwykle ciekawych wystąpień był koncert młodej i utalentowanej Julii Kozłowskiej – poruszyła ona wszystkich wyjątkowym wykonaniem utworu „Modlitwa” Bułata Okudżawy. 

Sympozjum zakończyło się żywym panelem dyskusyjnym z udziałem wykładowców, któremu przyświecał biblijny cytat „I zgromadził ich spośród języków, ludów i narodów”.  

Grzegorz Winnicki 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments