Są pieniądze na wodociąg w Żdanowie

0
305

 

Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacja etapu I i II.

 

Wniosek złożony przez Gminę Zamość w procedurze konkursowej o dofinansowanie zadania spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów i został wybrany do dofinansowania.
W ramach inwestycji zostanie wykonana sieć wodociągowa o długości 2,65 km wraz z ujęciem wody.

Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 3 078 758,75 zł, w tym środki unijne w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL na lata 2014 – 2020 to 1 723 959,87 zł.

Zgodnie z harmonogramem prace budowlane mają rozpocząć się w październiku 2018 roku. Wodociąg ma być gotowy do końca grudnia przyszłego roku.

źródło: Gmina Zamość

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments