Uroczystości w żeńskim monasterze

0
562
GAIA

Paschalny piątek w Turkowicach

W Piątek Paschy w żeńskim monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach koło Hrubieszowa miały miejsce uroczystości ku czci Ikony Matki Bożej „Życiodajne Źródło”. Monasterskie święto zostało ustanowione prawie 10 lat temu w dniu wyświęcenia turkowickiej świątyni.

Tegorocznej Liturgii przewodniczył prawosławny ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej arcybiskup Abel, któremu asystowali trzej metropolici z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego oraz grono czternastu duchownych i czterech diakonów z Polski i Ukrainy. Dostojni goście w osobach: metropolita winnicki i barski Symeon, metropolita żytomierski i nowogrodzko-wołyński Nikodem oraz metropolita perejasławsko-chmielnicki i wiszniewski Aleksander przybyli z odległych swoich katedr z bratnią troską rozdzielenia paschalnej radości ze swoim bliskim przyjacielem w biskupstwie władyką Ablem. 

Podczas małego wejścia na Liturgii ordynariusz diecezji w imieniu Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wręczył nagrodę paschalną krzyż z ozdobami dla przełożonej monasteru siostry ihumeni Elżbiety (Krawczuk).

Po ewangelicznym czytaniu z homilią do wiernych zwrócił się metropolita Aleksander. Hierarcha zwrócił uwagę na znaczenie Bogurodzicy w wymiarze paschalnych.

Po Liturgii odbyła się uroczysta, paschalna procesja, po której metropolita Symeon pozdrowił uroczyście arcybiskupa Abla z jego osobistym jubileuszem 60-lecia od dnia urodzin, który miał miejsce w pierwszym dniu Paschy. Metropolita zaznaczył jak ważne relacje przyjacielskie towarzyszą hierarchom od wielu lat, które umacniają wzajemne więzi bratniej miłości. Przekazał również adres pozdrowienia zwierzchnika metropolii kijowskiej i całej Ukrainy Onufrego, który łączy się w modlitewnym dziękczynnym westchnieniu za osobę Jubilata. Z tej okazji za zasługi dla dobra Kościoła prawosławnego, arcybiskup Abel został odznaczony w imieniu Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Orderem św. Piotra Mohyły, którego aktu wręczenia dokonał metropolita Symeon. Ze słowami pozdrowienia przyłączył się również metropolita Aleksander, który podarował Jubilatowi ramkę z cząsteczkami jedenastu świętych żołnierzy męczenników oraz odznakę Fundacji pamięci metropolity Włodzimierza (Sabodana) za wdzięczność za poniesione trudy dla dobra bliźnich. Po zakończeniu przemówień hierarchów, władykę pozdrowiło duchowieństwo dekanatu zamojskiego na czele z ks. mitratem Włodzimierzem Klimiukiem z Tarnogrodu.

Fot. diecezja winnicka

ks. Andrzej Konachowicz

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments