Plac budowy na ul. Błonie i Łanowej

0
387

Zamojski Magistrat poinformował, że Przedsiębiorstwo Robót Drogowych przebuduje ulicę Błonie (od przejazdu kolejowego do ul. Łanowej).

Budowa obejmuje: wycinkę drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji teletechnicznej,budowę  oświetlenia ulicznego, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę i przebudowę rowów,budowę nowej konstrukcję jezdni.

Wartość robót: przebudowa ulicy Błonie 2 204 073,41 zł; Przebudowa ulicy Łanowej 2 768 855,71 zł

Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez Zakład Usług Budowlano-Drogowych “DROGBUD”. Wartość nadzoru ul. Błonie – 14 145,00, a dla ulica Łanowej – 21 525,00

Prace już się rozpoczęły, a termin ich zakończenia wyznaczono na 22.11.2018r.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments