Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu. Placówka z wieloletnią tradycją

0
2339
- reklama-

JESTEŚMY PLACÓWKĄ Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ. ISTNIEJEMY OD 100 LAT.

Z historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Zamościu 1917-2017

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu powstała w 1916 roku w Wólce Infułackiej w Nowej Osadzie (Nowe Miasto). Rok później została przejęta przez rząd polski od austriackich władz okupacyjnych jako jednoklasowa szkoła mieszana z jednym nauczycielem–Wiktorem Stoczkowskim.
Podczas wojny obiekty szkolne pełniły funkcję wartowni, strażnic i punktów obronnych, a lekcje prowadzone były wyłącznie dla dzieci niemieckich.
Swoją działalność szkoła wznowiła 1 września 1944 roku w budynku przy ulicy Lwowskiej 87. Po wyzwoleniu funkcjonowała jako placówka III stopnia, z ośmioma nauczycielami łącznie z kierownikiem i księdzem.
1 września 1981 roku przeniesiono Szkołę Podstawową nr 2 do nowego obiektu przy ulicy Lwowskiej 15. Uczniowie otrzymali do dyspozycji 40 sal lekcyjnych, dwie sale gimnastyczne wraz z zapleczem, bibliotekę, stołówkę, świetlicę, gabinety: lekarski, stomatologiczny, logopedyczny, korekcyjny oraz szatnie. Wówczas do szkoły uczęszczało 1045 uczniów, pracowało 60 nauczycieli. Z ich inicjatywy dokonano wyboru patrona szkoły, którym, decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 czerwca 1982r., został Henryk Sienkiewicz.
Z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły, Jerzego Grabowskiego, w dniu 10 grudnia 1986r. została odsłonięta pamiątkowa tablica z mottem Sienkiewicza: „Ku pokrzepieniu serc”.
W roku 1993 szkoła wzięła udział w I Ogólnopolskim Spotkaniu Przedstawicieli Szkół Sienkiewiczowskich w Woli Okrzejskiej. Od tego roku tradycyjnie uczestniczymy w każdym kolejnym zlocie. W roku 1994 ze względu na wzrost liczby młodzieży uczęszczającej do szkoły, placówka otrzymała dodatkowy budynek na osiedlu Słoneczny Stok, do którego uczęszczali uczniowie klas I-III. W czerwcu 2005r, w związku ze zmniejszeniem się liczebności uczniów szkoły przyłączono filię szkoły do budynku głównego.
Ważnym wydarzeniem w historii Szkoły Podstawowej nr 2 był XIV Zlot Szkół Sienkiewiczowskich, którego byliśmy gospodarzami w dniach 26 – 28 maja 2006 roku. Na uroczystości otwarcia obecni byli między innymi p. Maria Sienkiewicz i p. Juliusz Sienkiewicz – wnukowie Henryka Sienkiewicza. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele 77 szkół podstawowych i średnich z terenu całej Polski.
W 2009 roku szkoła rozpoczęła międzynarodową współpracę ze szkołami z krajów Unii Europejskiej.
W latach 2009 – 2011 zrealizowano program Comenius pt. „Bajki podróżujące po Europie”, w którym udział brały również szkoły z Anglii, Turcji i Hiszpanii. W latach 2012 – 2014 szkoła brała udział w międzynarodowym programie Comenius, realizując projekt „Zdrowa podróż” – współpracując ze szkołami z Turcji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Bułgarii i Węgier.
Od 2014 roku do 2017 roku szkoła uczestniczyła w kolejnym międzynarodowym programie Erasmus+. Partnerami w projekcie „Internet jest kluczem” były szkoły z Włoch, Sardynii, Turcji, Irlandii Północnej, Rumunii i Bułgarii. Realizacja programów obejmowała m.in. udział uczniów i nauczycieli w wyjazdach szkoleniowych i w spotkaniach projektowych.
W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas VI potwierdzili wysoki poziom nauczania. Szkoła została sklasyfikowana w grupie 4% szkół podstawowych Polski, osiągających najwyższe wyniki nauczania. Był to najwyższy wynik spośród wszystkich publicznych szkół podstawowych województwa lubelskiego. Ponadto na uwagę zasługuje uzyskanie ośmiu tytułów laureata w konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty z: języka polskiego, języka angielskiego, ortograficznego, matematycznego, przyrodniczego.
W latach 2013 – 2017 prowadzone były prace zmierzające do rozbudowy szkolnej infrastruktury sportowej (m.in. boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy , boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni, bieżnie lekkoatletyczne 300m i 60m).
Szkoła bierze udział w wielu ogólnopolskich programach edukacyjno – wychowawczych, uzyskując m.in. certyfikaty: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Szkoła w Ruchu”.
W latach 2015-2017, we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym, wdrożona została Innowacja pedagogiczna „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
W roku jubileuszowym szkoła liczy 735 uczniów, kadrę pedagogiczną stanowi 73 nauczycieli, 20 pracowników administracji i obsługi. Nad całością pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej czuwa pani dyrektor Dominika Gil.

 

Nasze ostatnie sukcesy w konkursach zewnętrznych.

The Ideal Town – V turniej języka angielskiego – gimnazja
Nasza drużyna w składzie: Sandra Kupryjaniuk (III c), Karina Iskrzak (III b) oraz Emilia Baran (II b) wywalczyła III miejsce. Jak zwykle bezkonkurencyjna okazała się Sandra. Uczennica zdobyła maksymalną ilość punktów i zajęła I miejsce indywidualnie.
Organizatorem konkursu był ZSP nr 3 w Zamościu.

Miejski Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt z rocznika 2005 i młodsze w ramach Igrzysk Dzieci zorganizowany przez SZS w Zamościu.
Reprezentacja dziewcząt naszej szkoły (P. Bazylak, I. Bogdanowicz, A. Dragan, S. Posłajko, O. Wróbel, J. Złomańczuk, J. Żuk i P. Kłym) spisała się bardzo dobrze zajmując ostatecznie II miejsce w tym turnieju.

XVI Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Dzieje Polski w legendach”
Uczennica Julia Momot z klasy III A reprezentująca naszą szkołę w tym konkursie zdobyła I miejsce w tegorocznej edycji tego konkursu.

Sandra Kupryjaniuk, wielokrotna laureatka, została Finalistką Kuratoryjnego Konkursu z Języka Polskiego.

Zostań Drugim Tolkienem – konkurs języka angielskiego
Uczennica klasy III B Monika Socha zdobyła I miejsce w konkursie Zostań Drugim Tolkienem organizowanym przez III LO w Zamościu.

 

 

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments