Kontrole w taksówkach

0
417

Zamojski Magistrat poinformował, że zgodnie z przepisami określonym w ustawie – o Transporcie drogowym, organ udzielający licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób TAXI, obowiązany jest przeprowadzać kontrolę co najmniej raz na 5 lat. W 2018 przeprowadzenie kontroli zaplanowano u 16-tu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zarobkowego przewozu osób TAXI. Zostaną wszczęte i przeprowadzone 42 postępowania kontrolne. Aktualnie, zgodnie z procedurami określonymi w ustawie – o swobodzie działalności gospodarczej, zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie kontrolne w 7 przedsiębiorstwach, posiadających wydane przez Prezydenta Miasta Zamość licencje TAXI. Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie, czy przedsiębiorca spełnia wymogi ustawowe będące podstawą do wydania licencji i wykonywania transportu drogowego taksówką tj.:

– niekaralność przedsiębiorcy- wymóg dobrej reputacji,

– brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych przedsiębiorcy do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

– posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami,

– zatrudnianie kierowców spełniających ustawowe wymogi – takie same, jak przedsiębiorca,

– warunki techniczne pojazdu przeznaczonego do przewozu osób TAXI – taksometr, legalizacja taksometru,

– ciągłość świadczenia usług przewozowych osób TAXI (z przerwą nie dłuższą niż 6 miesięcy).

Poprzedni artykułZamość: Szkolenie dla przedsiębiorców
Następny artykułBudżet Powiatu Zamojskiego na 2018 rok. Jakie inwestycje drogowe zaplanowano?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments