300 tysięcy na nowe piece – rusza nabór wniosków

Prezydent Miasta Zamość przypomina o terminie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych na rok 2018.

0
725
fot. pixabay
GAIA

Prezydent Miasta Zamość przypomina o terminie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych na rok 2018.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą przyjmowane w dniach od 1 lutego 2018r. do 14 lutego 2018 r. Kompletne wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość (Ratusz), Rynek Wielki 13, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 8.00-16.30, piątek 7.30-15.00) lub za pośrednictwem poczty (za termin złożenia, uważa się dzień doręczenia wniosku do siedziby tut. urzędu).

Zasady i tryb udzielania dotacji szczegółowo określa Uchwała Rady Miasta Zamość nr XXXV/450/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany Starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość”.Wnioski realizowane będą na podstawie kolejności wpływu (dot. złożenia kompletnego wniosku), do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Zamość.

W tegorocznym budżecie zaplanowano kwotę 300 000zł. Zgodnie z regulaminem, pierwszeństwo będą mieć wnioskodawcy z poprzedniego naboru, którzy nie otrzymali dotacji z powodu wyczerpania środków finansowych (tzw. lista rezerwowa), pod warunkiem złożenia aktualnego wniosku. Zadanie jest realizowane ze środków własnych Miasta Zamość i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments