Energooszczędne oświetlenie przy głównych ulicach i instalacje fotowoltaiczne na rondach

Zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ulic, przełoży się na znaczny spadek kosztów utrzymania. Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia odczuwalnym dla pieszych i zmotoryzowanych, będzie poprawa jakości oświetlenia ulicznego

0
545
fot. pxhere
GAIA

Jednym z 6 podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie jest projekt z zakresu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, który dotyczy wymiany istniejących energooszczędnych opraw oświetleniowych zlokalizowanych w Zamościu przy ulicach: Hrubieszowskiej, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Legionów, Lipskiej, Lubelskiej, Lwowskiej, Partyzantów, Powiatowej, Sikorskiego oraz wykonania instalacji fotowoltaicznej na rondach Ordynacji Zamojskiej i Honorowych Dawców Krwi.

Zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ulic, przełoży się na znaczny spadek kosztów utrzymania. Bardzo istotnym elementem przedsięwzięcia odczuwalnym dla pieszych i zmotoryzowanych, będzie poprawa jakości oświetlenia ulicznego (lepsza jakość światła).

Dzięki projektowi osiągnięty zostanie również cel środowiskowy związany z poprawą powietrza atmosferycznego (zmniejszy się zapylenie oraz emisja szkodliwych substancji do atmosfery poprzez redukcję zapotrzebowania na energię do oświetlania produkowaną głównie z węgla). Inwestycja jest zgodna jest z opracowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Zamość.

Zaplanowano m.in. wymianę 1041 opraw oświetleniowych, wymianę 1041 punktów oświetleniowych na  energooszczędne, montaż 10 szt. masztów z panelami  fotowoltaicznymi (do produkcji energii z OZE na potrzeby oświetlania dwóch rond). Dodatkowo planuje się montaż systemu do monitoringu jakości powietrza, składającej się ze stacji pomiarowej oraz tablicy wyświetlającej stan jakości (poziom zanieczyszczeń) powietrza  w Zamościu.

Wartość całego projektu wynosi 3,5 mln (3 555 997,93 zł), wydatki kwalifikowalne tej inwestycji wyniosą: 2 891 055,22 zł. Wnioskowane dofinansowanie UE: 2 341 955,00zł /2 341 995,00 wydatki nie objęte regułami pomocy publicznej/ oraz /115 441,93 pomoc de minimis/

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments