Jak pomóc bezdomnym i osobom w trudnej sytuacji? MCPR apeluje o uwagę.

0
696
GAIA

 

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu apeluje do mieszkańców Zamościa o zwrócenie szczególnej uwagi, a zwłaszcza teraz- w okresie zimowym, na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne i rodziny z dziećmi.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:  Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lwowska 57, tel. 84 677 56 30, 84 677 56 33

lub:

 • Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta (czynnego całą dobę) – ul. Orlicz- Dreszera 2 tel. 84 627 09 31,
 • Ośrodka Interwencji Kryzysowej – ul. Kilińskiego 32 tel. 84 641 21 25,
 • Straży Miejskiej w Zamościu – ul. Rynek Wielki 13 tel. 84 639 93 41,
 • Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84 677 14 17.

MCPR informuje także, że osoby potrzebujące wsparcia przebywające na terenie Zamościa mogą skorzystać z następujących form pomocy:

 • Schronienia dla bezdomnych mężczyzn udziela Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Zamościu ul. Gen. Orlicz-Dreszera 2, tel. 84 627 09 31. Schronisko świadczy także pomoc w zakresie udzielania pomocy doraźnej  (gorąca kąpiel, posiłki itp.)
 • Gorący posiłek wydawany jest w Kuchni Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, od poniedziałku do piątku w godzinach 12.15-14.45, ul. Gen. Orlicz-Dreszera 2, tel. 84 639 30 89.
 • Trwała żywność wydawana jest na podstawie skierowań z MCPR przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Namysłowskiego 2, tel. 84 639 44 60.
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Kilińskiego 32, tel. 84 641 21 25 oraz bezpłatna infolinia 0 800 101 402 czynna do godziny 18.30 – świadczą poradnictwo w zakresie: psychologii, prawa oraz wystąpienia ostrego kryzysu sytuacyjnego.
 • Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego przy Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu udziela porad: psychologicznych, prawnych,  ul. Lwowska 57, szczegółowe informacje pod nr tel. 84 677 56 30.
 • zasiłki okresowe, celowe, zasiłek stały,  MCPR, ul. Lwowska 57, tel. 84 677 56 30
 • Pomoc rzeczowa – Opał, MCPR,  ul. Lwowska 57, tel. 84 677 56 30
 • Pomoc w postaci wydawania odzieży na terenie miasta świadczy: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Zamościu, ul. Św. Piątka 24, tel. 84 639 27 11. Odzież wydawana jest w poniedziałki w godzinach 9.00-12.00

Szczegółowych informacji o wszelkich formach pomocy udzielają pracownicy socjalni
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, tel. 84 677 56 30.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments