Wymarzona droga

1
953

W przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość marzenia.”

Marzenie mieszkańców Gminy Łabunie a szczególnie Wierzbia i Łabuniek Pierwszych stało się rzeczywistością. Obie wioski połączyła nowa droga. 30 listopada 2017 roku wpisze się w historię Gminy Łabunie, jako dzień otwarcia drogi gminnej nr 110885L.

W obecności Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusza Bratkowskiego, Starosty Zamojskiego Henryka Mateja, pracowników Departamentu PROW Kingi Szafran i Daniela Pydy, Wójta Gminy Łabunie Antoniego Wojciecha Turczyna, wykonawcy inwestycji Waldemara Basaka PRD Zamość, kierownika budowy Piotra Łysia, inspektora nadzoru Janusza Senia, dyrektor SP Łabuńki Pierwsze Doroty Turczyn, radnych, sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich, członkiń KGW, pracowników Urzędu Gminy w Łabuniach, mieszkańców i zaproszonych gości uroczyście przekazano do użytku drogę gminną Łabuńki Pierwsze – Wierzbie dofinansowaną ze środków UE w ramach PROW 2014-2020. Poświęcenia drogi dokonał ks. Piotr Rawlik, proboszcz parafii Łabunie. Domowe ciasto przygotowały panie z KGW Łabuńki Pierwsze i Wierzbia. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łabuńkach wraz z nauczycielem Zbigniewem Momotem pokonali dystans 200 m po nowej nawierzchni. Całkowita wartość inwestycji 870 961,76 – dofinansowanie ze środków UE 554 192,00.

Historia drogi z przemówienia Wójta Gminy Łabunie

Pierwsze kroki związane z budową odcinka drogi Łabuńki Pierwsze-Wierzbie poczynione zostały w 1999 r., kiedy wykonano mapy do celów projektowych. Następnie w 2001 r. przeprowadzono badania geologiczne w celu ustalenia rodzaju i nośności podłoża. Jesienią 2001 r. odtworzono pas drogowy, wykonano rowy odwadniające oraz warstwę odsączającą z piasku na odcinku, gdzie znajdowały się duże pokłady torfu. Odcinek drogi był już przejezdny przez cały rok, chociaż jego stan nie spełniał oczekiwań użytkowników. Wiosną 2002 r. drogę na odcinku 2 km utwardzono kamieniem. Przez następne lata utrzymywano przejezdność drogi przez doraźne wyrównywanie materiałem kamiennym i profilowanie równiarką. W 2007 r. opracowano koncepcję modernizacji drogi oraz operat wodno-prawny w związku z zamiarem przebudowy przepustu na rzece Łabuńka. Po utworzeniu obszaru Natura 2000, obowiązujące przepisy wymusiły opracowanie operatu oddziaływania na środowisko, co zajęło niemal cały rok. W celu pozyskania środków finansowych gmina starała się o dofinansowanie 4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek co prawda został oceniony pozytywnie, ale zabrakło punktów, aby znaleźć się na czele listy rankingowej. Trafiliśmy na listę rezerwową. Mając nadzieję, że być może dopisze szczęście, w 2009 r. opracowano projekt budowlany na przebudowę odcinka drogi z przebudową przepustów. W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Lubelskiego naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych gmina w 2009 r. ubiegała się o dofinansowanie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, ale ilość uzyskanych punktów pozwoliła na zajęcie miejsca w drugiej połowie listy rankingowej. W 2010 r. gmina podjęła próby samodzielnej realizacji odcinka drogi w małych, corocznych etapach. Na początku miał być wykonany odcinek od krajowej siedemnastki do rzeki Łabuńka o długości 385 m. Dwukrotne ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy nie przyniosło rozstrzygnięcia ze względu na brak złożonych ofert a próba wyłonienia wykonawcy w trybie z tak zwanej „wolnej ręki” nie przyniosła rozstrzygnięcia z uwagi na wysoką cenę wykonania zamówienia. Następne lata to coroczne i dość kosztowne bieżące utrzymanie poprzez usuwanie ubytków w drodze. W 2015 r. ponowiono próbę przebudowy odcinka drogi. Opracowano projekt budowlany oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Województwa Lubelskiego. Koszty wykonania robot ograniczono do minimum, ale i tak były wysokie, bo wyniosły ponad 1,7 mln zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Gmina uzyskała dofinansowanie. Po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego przeprowadzono postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę inwestycji – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zamościu. Prace były wykonywane w czasie okresu ochronnego ptaków lęgowych, co nieco wydłużyło czas realizacji, ale uzyskany efekt zrekompensował tę niedogodność. Zrealizowana inwestycja znacznie poprawiła sieć komunikacyjną na terenie gminy. Połączenie drogi powiatowej nr 3257L z drogą krajową nr 17 poprawiło dostęp do komunikacji publicznej mieszkańcom Wierzbia, a co najważniejsze – skróciło czas przejazdu i warunki dowozu uczniów z Wierzbia i Pniówka do Szkoły Podstawowej w Łabuńkach Pierwszych. Przy drodze powstał już pierwszy warsztat dając nowe miejsca pracy.

Oddanie do użytkowania drogi gminnej jest dla mieszkańców sołectw, ale i dla całej gminy wydarzeniem ważnym i szczególnym. Jesteśmy przekonani, że będzie ona służyć wspólnemu dobru, jednoczyć społeczność lokalną we współpracy, ułatwiać komunikację, tętnić ruchem, a zastosowana technologia zapewniać bezpieczeństwo jej użytkownikom. Jest to inwestycja ważna i potrzebna – mówiła Radna Rady Gminy Łabunie Teresa Zwolan.

Piotr Piela

Poprzedni artykułZamość: Spraw gwiazdkę na święta. Caritas organizuje zbiórkę darów dla dzieci
Następny artykułPrezenty bez konieczności wycinania kuponów
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowo

Gmina wydała 1,70 mln zł na przygotowanie, dodatkowo inwestycja za 0,87 mln z czego 0,55 mln z dotacji UE, więc kto dołozył resztę? Czyżby te PO-PSLowskie twarze, które tak hucznie przecinają wstegi? Nie chwaląc się, że ich wkład wyniósł 8,5% po 18 latach czekania?! mUczniowie tej szkoły powinni bardziej przyłożyć się do nauki liczenia, a nie pokonywania dystansów 200 m, żeby wiedzieć na kogo głosować jak dorosną.