Hufiec ZHP Zamość wyróżniony medalem „Zasłużony dla Zamościa”

0
1182

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Zamość w 99. rocznicę Odzyskania Niepodległości Druh harcmistrz Janusz Nowosad, komendant Hufca ZHP Zamość, w 100. rocznicę zamojskiego harcerstwa, z rąk Andrzeja Wnuka, prezydenta Miasta Zamościa i Jana Wojciecha Matwiejczuka, przewodniczącego rady Miasta Zamość, odebrał Medal Prezydenta Miasta Zamość „Zasłużony dla Zamościa” dla Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny.

Początek ruchu harcerskiego w Zamościu przypada na rok 1917, kiedy to powstały pierwsze drużyny. Specjalnym aktem z października 1917r. (w setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki), zamojskie Gimnazjum Męskie i Seminarium powołały do życia Drużynę męską im. Tadeusza Kościuszki. Drużynę podzielono na dwie grupy: gimnazjalną objął prof. Michał Pieszko, a seminaryjną prof. Kazimierz Geliuch. Powstałą w grudniu 1917 r. drużynę im. Królowej Jadwigi z Gimnazjum Żeńskiego objęła Kamila Wiśniowiecka-Kopcińska.
Męski hufiec harcerzy rozpoczął działalność 7 listopada 1921r., natomiast hufiec żeński – 15 października 1928r. We wrześniu 1939r., Harcerze prowadzili szpital polowy w zamojskim sądzie. Podczas okupacji czynnie uczestniczyli w konspiracji prowadząc kolportaż prasy podziemnej, punkty sanitarne, wspierając więźniów w obozach oraz opiekując się sierotami wojennymi. Po wojnie staraniem harcerzy powstała na Rotundzie cela poświęcona zamordowanym i poległym harcerzom. Po reaktywowaniu ZHP w 1956r., również w Zamościu zaczęły powstawać drużyny harcerskie. Od 17 maja 1969r., Hufiec Zamość nosi imię Dzieci Zamojszczyzny. W latach 1975-98 istniała Chorągiew Zamojska ZHP.

W bieżącym roku Hufiec Zamość świętuje 100-lecie zamojskiego harcerstwa, pełnienia nieustannej służby Bogu, Polsce i bliźnim. Służby polegającej na organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, pomocy potrzebującym (m.in. pomoc powodzianom, wolontariat WOŚP, współpraca z Caritasem, prowadzenie świetlicy w harcerskim klubie „Wiking” na zamojskiej Starówce), uczestnictwie w uroczystościach patriotycznych i religijnych, czego przykładem było pełnienie Białej Służby podczas pielgrzymek Ojca Św. Jana Pawła II do Polski. Hufiec, od siedmiu lat, jest organizatorem Nocnego Rajdu Listopadowego dla mieszkańców Zamościa, połączonego z uroczystym apelem inaugurującym obchody Święta Niepodległości.
Praca hufca bazuje na tradycjach i historii harcerstwa, jednakże wykorzystuje wszystkie atuty rzeczywistości, by być atrakcyjną dla dzieci i młodzieży. W roku 2008 hufiec pozyskał środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, realizując projekt „Wielka Wędrówka”. Cyklicznie hufiec organizuje rajdy, biwaki, zloty, wypoczynek letni i zimowy. Hufiec Zamość realizuje przedsięwzięcia związane z kształtowaniem postaw patriotycznych, obywatelskich, rzecznictwem spraw dzieci i młodzieży, rozwojem zainteresowań, kulturą, kulturą fizyczną, sportem, ochroną środowiska, promocją zdrowego trybu życia, upowszechnianiem wolontariatu. Realizuje programy profilaktyczne, prowadzi działalność charytatywną, kształci kadry stowarzyszenia, prowadzi działalność międzynarodową.
Reprezentacje hufca biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych zlotach harcerskich i skautowych. Zamojskie drużyny harcerskie należą m.in. do Ogólnopolskiej Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich, Ogólnopolskiego Programowego Ruchu Odkrywców oraz są organizatorami ogólnopolskich przedsięwzięć.

fot. Teresa Madej

Poprzedni artykuł“Czwarty czwartek marca” w listopadzie
Następny artykułUSG stawu skokowego i stopy
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments