Krasnystaw: Odtworzą tradycje i obyczaje Słowian. Impreza plenerowa „Pożegnanie słowiańskiego lata”

0
741

Stowarzyszenie „Mogę Więcej” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie i Krasnostawski Dom Kultury zapraszają 23 września o godz. 11.00 na „Pożegnanie słowiańskiego lata”.

Pożegnanie słowiańskiego lata” to impreza plenerowa, której celem jest integracja społeczna i międzypokoleniowa. Ta edukacyjna podróż ma przypomnieć jej uczestnikom o pochodzeniu naszych przodków i nas samych.

Wydarzenie będzie miało wieloraki charakter: edukacyjny – ze względu na warsztaty, poznawczy – ze względu na wiedzę z zakresu tradycji słowiańskich oraz rozwojowy, ponieważ dotyczy tematu, który jest trudny do wyczerpania i może inspirować do dalszych podróży historycznych. Impreza jest apolityczna i nie ma charakteru religijnego. Ma być alternatywnym i ciekawym sposobem na poznawanie naszej przeszłości słowiańskiej.

Inicjatorzy imprezy (Stowarzyszenie „Mogę Więcej”) chcą przybliżyć i pokazać obrzędowość słowiańską inspirowaną średniowieczną kulturą i rzemiosłem. Za cel stawiają sobie również zaktywizowanie społeczności krasnostawskiej.

W ramach projektu powstanie osada słowiańska wraz z zapleczem warsztatowym. Zostaną przygotowane konstrukcje przypominające budowle z czasów słowiańskich m.in. strzechy i palisada ochronna. Organizatorzy będą ubrani w stroje inspirowane tamtą epoką, co dodatkowo podniesie atrakcyjność imprezy.

W wiosce słowiańskiej odbędą się warsztaty przybliżające zajęcia, tradycje, obyczaje, obrzędy i życie codzienne Słowian: tkacki, kowalski, garncarski, biżuterii słowiańskiej, pisania gęsim piórem, wyrobu papieru czerpanego, kuchni słowiańskiej, strzelania z łuku, taneczne, wyplatania wianków i bukietów, ziołolecznictwo. Warsztat z tworzenia „motanek” (słowiańskich lalek dobrych życzeń) przeprowadzi Koło Gospodyń Wiejskich „Źródła Werbki” z Wierzbicy. Powstanie również stoisko legend słowiańskich.


Uczestnicy wydarzenia będą mogli brać aktywny udział w warsztatach, a wytwory ich pracy będą pamiątkami po imprezie.
Oprawę historyczną „Pożegnania…” zapewni Muzeum Regionalne w Krasnymstawie.

Atrakcjami artystycznymi towarzyszącymi przedsięwzięciu będą występy „Fajsławianek” i zespołu „Jar” wykonującego muzykę dawną. Głównym zamierzeniem zespołu jest tworzenie muzyki w oparciu o muzyczne i liryczne zapisy etnografów oraz podania, legendy i obrzędowość ludową Słowian. Muzyków inspiruje słowiańszczyzna wczesnego średniowiecza. Wykorzystując kopie instrumentów historycznych oraz instrumenty pasterskie, które również sami wykonują, chcą odtwarzać muzykę jaką wtedy grano.

Wydarzenie jest częścią projektu „Kultura z Wami!” realizowanego przez KDK, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017”.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments