Gmina Zamość: Umowa na dostawę i montaż 639 kolektorów słonecznych podpisana.

0
835
fot. UG Zamosć

Gmina Zamość podpisała umowę na dostawę i montaż 639 zestawów kolektorów słonecznych.

Wartość projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość – część II” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 to przeszło 4 mln 700 tys. zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie blisko 3,6 mln zł.

Wykonawcą zadania będzie wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma SOLARTIME Sp. z o. o. z Rzeszowa.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments