Zamość: Stypendia dla uczniów. Zostało kilka dni na złożenie wniosku.

0
525

Jeszcze tylko do 15 września składać można wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 – informuje zamojski Urząd Miasta. Warunkiem otrzymania stypendium jest: zamieszkiwanie ucznia na terenie Miasta Zamość, wiek do 24 lat, dochód nie większy niż 514 zł netto na członka rodziny.

Wniosek o przyznanie stypendium składają rodzice ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich sami uczniowie. Wnioski składane są w szkole, do której uczęszcza uczeń. Wyjątkiem są uczniowie uczęszczający do szkół niepublicznych, słuchacze kolegiów oraz uczniowie zamieszkujący na terenie Zamościa, ale uczęszczający do szkół poza miastem, którzy wnioski składają w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Zamość, tel. 84 6772457, e-mail:[email protected] lub na stronie http://www.bip.zamosc.um.gov.pl , gdzie znajduje się wniosek do pobrania.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments