W obronie dobrego imienia żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich

0
894
GAIA

Przy okazji konferencji prasowej poświęconej zbliżającej sie Bitwie pod Komarowem (szczegóły TUTAJ), Poseł Sławomir Zawiślak przypomniał, że dnia 28 lipca 2017r. z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Hrubieszów, w budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury, odbyła się konferencja prasowa której tematem było przedstawienie protestu przeciwko poniżaniu i bezczeszczeniu pamięci żołnierzy AK i BCh.

Podczas konferencji jej uczestnicy – m.in. Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Jerzy L. Krzyżewski, Prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Hrubieszów Kamila Maślanka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu Janina Kalinowska – przekazali do wiadomości opinii publicznej oświadczenie (poparte także podpisami mieszkańców) – protest przeciwko poniżaniu godności i bezczeszczeniu pamięci żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.
                                        Treść Oświadczenia
W treści ww. oświadczenia autorzy wyrazili swój głęboki niepokój wobec opublikowania na portalu informacyjnym „LubieHrubie.pl” pamiętników Ukrainek: Nadii Melnyk-Nowosad, Larysy Sajenczuk i Oleksija Stachurskyj, szkalujących dobre imię żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Hrubieszów i Tomaszów Lubelski oraz Batalionów Chłopskich Oddziału Stanisława Basaja „Rysia”. Pamiętniki podnoszą  temat akcji AK i BCh na Sahryń w dniu 10 marca 1944 r„ i w swojej treści przedstawiają polskich partyzantów jako bandytów i morderców ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci.
Według ww. uczestników konferencji cytowane w pamiętnikach informacje są nieprawdziwe, tendencyjne i godzą w dobre imię żołnierzy AK i BCh. W związku z tym wyrazili oni swoje ubolewanie także wobec faktu, że w – zatwierdzonych przez poprzednie władze – wydawnictwach Instytutu Pamięci Narodowej likwidacje gniazd UPA nazywa się działaniami odwetowymi, tzw. akcjami terrorystyczno-likwidacyjnymi w stosunku do ludności ukraińskiej. Smuci także fakt, że członków grup zbrojnych OUN-B, dopuszczających się ludobójstwa na ludności polskiej na Kresach podczas II wojny światowej ( uchwała Sejmu RP ), aktów gwałtu i bandytyzmu, określa się w tych wydawnictwach jako ukraińskich partyzantów lub bojowników, powołując się przy tym na materiały ukraińskiego IPN, który hołduje  ideologii Bandery, Dońcowa i Szuchewicza.

Konferencję poprzedziła – zorganizowana przez ŚZŻAK Okręg Zamość,  bezpłatna dla zaproszonych mieszkańców Hrubieszowa i regionu, projekcja filmu dokumentalnego pt. „Sahryń”. Film ukazujący prawdę historyczną dotyczącą akcji oddziałów Armii Krajowej obwodu Hrubieszów i Tomaszów Lubelski oraz BCh Stanisława Basaja „Rysia” m.in na bastion nacjonalistów ukraińskich we wsi Sahryń Film został wyświetlony  w sali kinowej HDK dla zgromadzonych na niej kilkuset widzów.

Poseł w imieniu organizatorów konferencji w Hrubieszowie serdecznie podziękował za obecność na konferencji reprezentantom mediów natomiast bardzo licznym i aktywnym w przeprowadzonej (po obejrzeniu filmu i wygłoszeniu oświadczenia) dyskusji mieszkańcom za poparcie naszej inicjatywy broniącej prawdy historycznej i godności naszych przodków.

Stwierdził, że za podniesionymi głosami w ww. dyskusji mieszkańcy naszego regionu liczą, że m. in. nowe władze IPN podejmą zdecydowane działania (także wydawnicze), które zatrzymają negatywnie społecznie ocenianą akcję oczerniania działań AK i BCH, upowszechnią prawdę o trudnych relacjach polsko- ukraińskich w czasie II wojny światowej także o walkach na Zamojszczyźnie. 

Bardzo smuci i zastanawia, że w minionych latach instytucje powołane do rzetelnego zmierzenia się z trudnymi historycznymi tematami, niejako skutecznie omijały ten ważny problem, lub, tak jak w przypadku decyzji poprzednich władz IPN, decydowały się na finansowanie kontrowersyjnych wydawnictw szkalujących  żołnierzy AK i BCH.

źródło: materiał nadesłany ŚZŻAK

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments