GAIA

27 czerwca 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Miastem Zamość a Janem Burmasem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Burmas Jan”.

Umowa zakłada opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Rewitalizacja Bastionu VI Twierdzy Zamość – powstanie schroniska młodzieżowego oraz centrum integracyjno-edukacyjnego w poddaszu Nadszańca K1, dla uczniów szkoły i mieszkańców osiedli Stare Miasto i Planty (Obiekt w zespole Twierdzy Zamość – nr Rej. Zabytków A/48)”. Koszt tej dokumentacji to 104 550,00zł brutto.
Oznacza to, że w budynku „ekonomika” – na poddaszu, ma powstać schronisko dla młodzieży – dla uczniów szkoły oraz mieszkańców Osiedli Planty i Stare Miasto.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments