Matura w Zamościu – wyniki szkół

0
1267
Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość, przystąpiło ogółem 1359 uczniów w tym:
–   w liceach ogólnokształcących – 947 uczniów,
–   w technikach – 412 uczniów.
Egzamin maturalny dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpoczął się 4 maja br. i trwał do końca maja br.
Wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminu maturalnego w części pisemnej
z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym :
– j. polski  4 maja br.,
– matematyka  5 maja br.,
– j. angielski  8 maja br.,
oraz do części ustnej z j. polskiego i języka obcego nowożytnego.
Obowiązkowy przedmiot dodatkowy  na poziomie rozszerzonym absolwenci zdawali
w terminach ustalonych w harmonogramie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostały 30 czerwca br. i przedstawiają się następująco:
– w liceach ogólnokształcących na zdających 947 absolwentów maturę zdało 878 absolwentów, co stanowi 92,7% ogółu zdających. a nie zdało matury 69 absolwentów, co stanowi 7,3% ogółu zdających.
–  w technikach na zdających 412 absolwentów maturę zdało 290 absolwentów, co stanowi 70,39% ogółu zdających, a nie zdało matury 122 absolwentów, co stanowi 29,61% ogółu zdających.
Absolwenci, którzy w terminie głównym nie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przystępują do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w czerwcu br..
Dla zdających absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu br. tj.:
– część pisemna – 22 sierpnia 2017 r.  godz. 9.00,
– część ustna – 23 – 25 sierpnia 2017 r. (harmonogram ustala dyrektor szkoły).
Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 12 września 2017 r.
Poprzedni artykułZamość na okrągło powraca!
Następny artykułSchronisko młodzieżowe powstanie w Bastionie VI
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments