Zamość: Porozmawiają o wykorzystaniu wód termalnych

0
924
GAIA

O możliwości występowania i wykorzystania wód termalnych w Zamościu oraz geologicznych uwarunkowaniach wykorzystania gruntowych pomp ciepła w rejonie Zamościa opowiedzą w zamojskim Ratuszu eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego. Spotkanie poświęcone wodom termalnym, na które Miasto Zamość zaprasza wszystkich zainteresowanych, odbędzie się w najbliższy czwartek, 22 czerwca 2017r. o godz. 9:30 w Sali Consulatus.

Podczas spotkania dr M. Socha przedstawi prezentację na temat „Studium możliwości występowania i wykorzystania wód termalnych w Zamościu – wnioski”. W wystąpieniu zaprezentowane zostaną wnioski z wykonanego opracowania pokazującego budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne na obszarze miasta Zamość. Przedstawione zostaną wynikające z nich możliwości i ograniczenia dla zagospodarowania wód termalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników analizy parametrów hydrodynamicznych i hydrochemicznych poszczególnych poziomów wodonośnych pod kątem możliwości ich ujęcia i eksploatacji. Określona zostanie także wstępnie przydatność wód i wskazany optymalny kierunek zagospodarowania a także zagrożenia związane z eksploatacją oraz funkcjonowaniem inwestycji.

Natomiast mgr inż. Grzegorz Ryżyński i mgr Jacek Kocyła poruszą temat „Geologicznych uwarunkowań wykorzystania gruntowych pomp ciepła w rejonie Zamościa”. W prezentacji zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące wpływu uwarunkowań geologicznych na wydajność gruntowych pomp ciepła, będących efektywnym źródłem energii. Dysponując bazami danych geologicznych gromadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny zostanie przedstawiona wstępna analiza potencjału geotermii niskotemperaturowej rejonu Zamościa. Gruntowe pompy ciepła są dobra alternatywą dla geotermii wykorzystującej wody termalne. Jest to doskonały sposób na ogrzanie i chłodzenie budynków, również mieszkalnych, szczególnie tam, gdzie nie ma podłączenia do sieci gazowej, a występuje jedynie przyłącze energetyczne. Gruntowe pompy ciepła mogą być zainstalowane praktycznie w każdym rejonie Polski. Do właściwego i wydajnego działania tego systemu konieczne jest jednak szczegółowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych. To od nich bowiem w decydującej mierze zależy powodzenie i wydajność energetyczna inwestycji. Brak takiego rozpoznania lub rozpoznanie niewłaściwe może negatywnie wpłynąć na moc cieplną instalacji lub koszty jej wykonania.

Po wystąpieniach ekspertów planowana jest dyskusja ze słuchaczami.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments