Partnerstwo na +

0
1004
fot. Szymon Łyciuk

Jak pomóc młodzieży w wyborze zawodu? Jakie zawody mają przyszłość? Jaką ścieżką kariery podążać? To najważniejsze tematy, które poruszano podczas konferencji podsumowującej projekt „Preorientacja, Przedsiębiorczość, Praca”, realizowany w ramach programu Erasmus +.

1 maja w „zamojskiej” konferencji wzięli udział przedstawiciele partnerów projektu: reprezentujących Polskę – Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego. Z Niemiec z Gewerbliche Schule Schwabisch Hall w spotkaniu uczestniczyli: Ernst-Michael Wanner, Zastępca Dyrektora i nauczyciele Sarah Lang, Mevluede Aydin, Judith Muller. Gośćmi z Portugalii z Secundaria Escolas Dr. João Araújo Correia byli: Salvador da Costa Fereira, Dyrektor szkoły, Nuno Mesquita Montes, Zastępca Dyrektora oraz nauczyciele Joao Carlos Andrade Rebelo i Nair Santiago. Od 28 kwietnia do 2 maja Zespół Szkół Społecznych w Zamościu gościł przedstawicieli szkół partnerskich w projekcie „Preorientacja, Przedsiębiorczość, Praca” w ramach Programu Erasmus+.

Projekt wystartował 1 września 2014 roku okres realizacji dobiegnie końca 30 sierpnia roku bieżącego. Jego głównym celem było zmniejszenie dysproporcji w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i funkcjonowania na rynku pracy w krajach uczestniczących w projekcie. W ramach projektu podjęto następujące działania: Lokalne warsztaty preorientacji zawodowej, Lokalne warsztaty kreowania przedsiębiorczości, Warsztaty online, Opracowanie i testowanie scenariuszy zajęć z preorientacji, Mobilności i międzynarodowe seminaria oraz 3 konferencje – w Polsce, Niemczech i Portugalii.

– Musimy nauczyć młodych ludzi, rozróżniania tego, co jest ważne w życiu. Czy są to tylko pieniądze, czy może taki stosunek do życia, z którego wynika, że należy doceniać to, co mamy. Fakt, że nie mamy 6 mercedesów, ale mamy jeden czy dwa samochody, a kiedyś nie mieliśmy żadnego, to jest duży sukces i należy się cieszyć, tym co mamy. Rozwijać te dobra. Nie martwić się, że inni mają więcej. Porównywanie się do tych, którzy mają więcej, zwykle jest złudne. Pierwszy problem, który należy rozwiązać, to sprawienie, aby młodzi ludzie nie byli sfrustrowani, aby nie martwili się tym, że tu i teraz nie mają wszystkiego – wyjaśniał Bogusław Klimczuk, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych.

Uczestnicy projektu zauważyli, że kluczowym elementem ułatwiającym młodym ludziom wybór właściwego dla nich zawodu mogą być praktyki zawodowe, ale takie odbywane realnie, nie te podpisane na papierze. – W projekcie dużo rozmawiano o tym , jak wesprzeć młodych ludzi w wyborze zawodu. Dyskutowano, które metody pomocy są najlepsze. Pozytywnie odebrane zostały doświadczenia niemieckie z obowiązkowymi praktykami zawodowymi uczniów realizowanymi na poziomie gimnazjum. Każdy uczeń gimnazjum w Niemczech, ma obowiązek pójść na tygodniową praktykę do firmy. Dzięki temu już na tym etapie może ocenić, czy dany zawód, będzie dla niego odpowiedni, czy powinien poszukać czegoś innego.

Uczestnicy szukali również sposobów zachęty młodych startujących w dorosłe życie do pozostania w regionie, z którego się wywodzą. – Często zamartwiamy się trudną sytuacją życiową, skomplikowaną sytuacją prawnej obowiązującą w kraju, a potem okazuje się, że nie jest najgorzej, że w innych krajach wcale nie jest lepiej. Kolejną istotną kwestią jest rozwój organiczny, czyli poszukiwanie nisz, w których stworzyć można własną specjalizację, by być najlepszym w swoim fachu.

Czas pokaże jakie PLUSY z tego wynikną. Zawsze jednak warto się uczyć, zwłaszcza w partnerstwie!

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments