Instytut UNESCO nie zaakceptował projektu apartamentowca! ZNAMY OPINIĘ

3
1243

Projekt nowoczesnego apartamentowca, który miałby stanąć na zamojskim Starym Mieście NIE UZYSKAŁ akceptacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID), który współpracuje z UNESCO. Dotarliśmy do dokumentu opracowanego przez archh. Arkadiusza Łukawskiego, członka Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa, w którym negatywnie opiniuje on planowaną inwestycję.

Co w projekcie uznano jako “nie do przyjęcia”? Miedzy innymi to iż :”Budynek, który projektowany jest jako mieszkaniowy nawiązuje masywną i zwartą bryłą oraz kolorystyką do fortyfikacji, dawnej działobitni i murów bastionowych, nie zaś do sąsiadującej zabudowy mieszkalnej”. Stwierdzono, iż zaburza to rozdział na bloki mieszkalne i pasmo fortyfikacji. Z krytyką spotkał się również projekt elewacji budynku, który w opinii architekta: “wywołuje efekt dominującej otoczenie, masywnej bryły bez podziałów, która stanowi nawiązanie do wielkokabaturowych budynków użyteczności publicznej, zamku, akademii, budynków sakralnych, lecz nie drobniejszych w skali kamienic, co zaburza chroniony układ urbanistyczny Starego Miasta”. Wątpliwości budzi także kolorystyka oraz brak informacji o materiałach wykończeniowych.

Nie oznacza to jeszcze, że apartamentowiec nie powstanie.

W piśmie podkreślono, iż ocena projektu bazuje jedynie na materiałach które otrzymał Instytut. Zaopiniowanie projektu budynku będzie możliwe po przekazaniu pełnej dokumentacji “uwzględniającej rozwiązania wynikające z wielowariantowej koncepcji architektonicznej opracowanej na podstawie wytycznych konserwatorskich oraz wyników odpowiednich badań archeologicznych, analizy krajobrazowej oraz opracowań dotyczących zieleni zgodnie z wytycznymi właściwych organów administracji budowlanej i służb konserwatorskich”.

O inwestycji pisaliśmy tutaj:

https://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/apartamentowiec-na-zielonym-ryneczku-zobacz-zdjecia/

Wczoraj informowaliśmy także o wysłanym powiadomieniu do centrali UNESCO w Paryżu przez portal Niezależna.pl

https://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/portal-interweniuje-w-centrali-unesco-w-paryzu/

 

 

3 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowo

Czy zadaniem tego portalu jest robienie reklamy kłamliwemu portalowi, który miesza politykę z urbanistyką ?
SPROSTOWANIE NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA:
W związku z nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi na portalu niezalezna.pl z dn. 12 kwietnia 2017 r. w artykule „Szkaradny apartamentowiec na zamojskim Starym Mieście? Powiadamiamy UNESCO” wyjaśniamy, co następuje:
Narodowy Instytut Dziedzictwa nie wydał akceptacji dla projektu apartamentowca, o którym mowa w artykule. Działania NID w tej sprawie dotyczyły przygotowania opinii do Lubelskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatury w Zamościu opinii w sprawie projektu pn. „Projekt koncepcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. L. Zamenhofa na terenie Starego Miasta w Zamościu” położonego na obszarze miejsca światowego dziedzictwa UNESCO.
W tej opinii NID wyraźnie zaznaczył, że:
1. Budynek nie powinien nawiązywać masywną i zwartą bryłą oraz kolorystyką do zabudowy fortyfikacji, lecz do sąsiadującej zabudowy mieszkalnej
2. Ukształtowanie bryły budynku nie może zaburzać czytelności podziału na 2 kondygnacje pełne i wyraźnie odcięte okapem dachu i gzymsem poddasze użytkowe.
3. Kolorystyka i materiały wykończeniowe powinny uwzględniać rozpoznanie historycznych uwarunkowań oraz zasad przyjętych dla kolorystyki obiektów sąsiedzkich.
Opinia NID do Lubelskiego WUOZ została przygotowana m.in. na podstawie kopii dokumentacji (tylko część graficzna, bez opisu) „Projekt koncepcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamenhofa na terenie Starego Miasta w Zamościu” autorstwa Mateusza Tańskiego & Associates dla Bartecki Development Sp. z o.o. sp. K., styczeń 2017.
W związku z tym NID poinformował Lubelski WUOZ, że zaopiniowanie projektu będzie możliwe po przekazaniu pełnej dokumentacji (tj. opisy, plany, rysunki) uwzględniającej rozwiązania wynikające z wielowariantowej koncepcji architektonicznej opracowanej na podstawie wytycznych konserwatorskich i wyników odpowiednich badań archeologicznych, analizy krajobrazowej oraz opracowań dotyczących zieleni.

Anonimowo

balasie ctrl c ctrl v każdy umie zrobić

tolek

Wiem
jedno wojewódzki konserwator z siedzibą w Lublinie niczym się nie różni od zamojskiego jedno i drugie to są ; nowatorzy ; a nie konserwatorzy . Przypomnę jaką silę miał komin na Bramie Lubelskiej . Tak samo się dzieje z planowanym budynkiem ?