Węgierska delegacja z wizytą w Zamościu

0
849

Delegacja z Instytutu Petö z Budapesztu, znanej na całym świecie uczelni kształcącej specjalistów zajmujących się rehabilitacją dzieci z mózgowym porażeniem w dniach 10-11 kwietnia 2017 roku gościła w Zamościu.

Kierownictwo Instytutu na czele z Panią Rektor dr Zsebe Andrea oraz konduktorem Csuka Pali przybyli do Zamościa na zaproszenie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu.

W zamojskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym stosowana jest uznana i ceniona na całym świecie węgierska metoda usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem, której autorem był Andras Petö.

We wtorek 11 kwietnia odbyło się w Ratuszu Miejskim oficjalne spotkanie zagranicznych gości z Przewodniczącą Stowarzyszenia “Krok za Krokiem”, Marią Król oraz władzami miasta -Prezydentem Andrzejem Wnukiem i Zastępcą Prezydenta Magdaleną Dołgan. – Nasze stowarzyszenie  czekało na tą wizytę 25 lat – podkreśliła dr Maria Król. Podczas spotkania rozmawiano o podpisaniu trójstronnego porozumienia, które zacieśni współpracę z Instytutem Petö i kontakty między Polską a Węgrami.  Jakie korzyści będą płynęły z porozumienia? Jak powiedziała Wiceprezydent Magdalena Dołgan zapowiadane porozumienie, to nie tylko szansa dla podopiecznych węgierskiego Instytutu i zamojskiego stowarzyszenia, ale i pracowników organizacji, którzy będą mogli podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić się w metodzie prezentowanej przez Instytut Petö

– Chciałabym aby nauczanie kierowane i nasi specjaliści byli osiągalni również dla polskich dzieci i dorosłych z porażeniem mózgowym oraz by polscy, świetni zresztą, fachowcy mogli lepiej poznać praktykę nauczania kierowanego – powiedziała Rektor Instytutu Andrea Zsebe.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments