Weź kasę na założenie firmy

0
1175

Myślisz nad założeniem własnego biznesu, lecz nie masz na to funduszy ? Skorzystaj z unijnego projektu „Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu”. W jego ramach można otrzymać bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej, nawet do 45 598,68.

Projekt „Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu” o wartości 4 390 434,30 zł., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego realizowany będzie w latach 2014-2020.

Uczestnicy projektu mogą otrzymać bezzwrotne wsparcie finansowe do 45 598,68 zł obejmujące: przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w kwocie do 23 398,68 zł/os., a także wsparcie pomostowe finansowe przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy – w kwocie do 1 850,00 zł/miesiąc. Dodatkowo uczestnicy mogą uzyskać wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa.

Kto może skorzystać?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, które:

  • pozostają bez pracy (w tym os. zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne),
  • zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu,
  • należą co najmniej do jednej z następujących grup: (osoby w wieku powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach).

Realizatorem projektu jest INTER-COMP Marcin Lasek w partnerstwie z Korporacją VIP Sp. z o.o.

Chętni do mogą zgłaszać się do:

Biuro Projektu

INTER-COMP Marcin Lasek 
ul. Peowiaków 8/1, 22-400 Zamość
Biuro czynne: pn-pt: 8.00 – 16.00

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments