1 kwietnia mija pierwszy rok funkcjonowania rządowego programu 500+ na drugie i kolejne dziecko oraz na pierwsze lub jedyne dziecko, w przypadku spełnienia kryterium dochodowego (800 zł netto/osobę w rodzinie lub 1200 zł jeżeli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne).

Od 1 kwietnia 2016 r. do końca stycznia 2017 r. program objął 3,82 mln dzieci, 2,56 mln rodzin, a wydatki z budżetu państwa na ten cel wyniosły ponad 19 mld zł. Świadczenie otrzymuje 699 tys. rodzin z jednym dzieckiem do 18 r. życia; rodzin pobierających świadczenia z dwójką dzieci jest 1,5 mln; z trojgiem dzieci – 288 tys., z czworgiem – 53 tys., z pięciorgiem prawie 13 tys., z sześciorgiem 5,6 tys., a z siedmiorgiem 278.

30 września 2017 roku skończy się pierwszy wydłużony okres pobierania 500 zł na drugie i kolejne dziecko. By uzyskać pieniądze w październiku, nowy wniosek należy złożyć najlepiej w sierpniu.

Minister Rodziny i Pracy wyraźnie zaznaczyła, że nie będzie zmiany kryterium dochodowego w programie 500 plus oraz wysokość świadczenia też nie ulegnie zmianie. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci okres świadczeniowy trwa od października danego roku do końca września roku następnego. Jedyne zmiany jakie resort zamierza wprowadzić to “doprecyzowanie” przepisów dotyczących utraty dochodu oraz nad wprowadzenie wspólnego terminu składania wniosków o zasiłek rodzinny i wsparcie z programu 500 +.

Aby móc pobierać lub uzyskać świadczenie od października 2017 r. trzeba złożyć nowy wniosek. Najlepiej zrobić to w sierpniu, by pieniądze uzyskać do 30 października. Osoby, które wnioski złożą we wrześniu, w październiku otrzymają swoje 500 plus w listopadzie (z wyrównaniem za październik).

Założenia programu póki co pozostają bez zmian. Świadczenie nadal będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
– oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
– w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
– w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
– w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
– w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

Resort podkreśla także, że gdy organy właściwe do weryfikacji wniosków będą miały wątpliwości co do złożonych dokumentów mogą przeprowadzić wywiad.

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments