Dzisiaj przypada 475 rocznica urodzin Jana Sariusza Zamoyskiego.

Przyszedł na świat na św. Józefa – 19 marca 1542 r w Skokówce. Ojciec Jana, Zygmunt jan zamoyski Szara Eminencja I RzeczpospolitejZamoyski, kasztelan chełmski, zadbał o staranne wykształcenie syna. Jan pobierał nauki na najlepszych ówczesnych uniwersytetach: w Paryżu, Strasburgu i Padwie (gdzie wybrano go nawet rektorem). Okres życia w Padwie zawsze uważał za bardzo istotny, często powtarzając: “Patavium virum me facit” – Padwa uczyniła mnie mężem.

Wykształcony, obyty w świecie szlachcic powrócił do kraju i objął funkcję sekretarza Zygmunta Augusta. Był najbliższym współpracownikiem ostatniego Jagiellona i w sposób naturalny stał się dziedzicem jego myśli politycznej. Dopomogła mu w tym popularność wśród średniej szlachty, z której sam pochodził. Jego znaczenie wzrosło po śmierci monarchy, kiedy to projektował zasady wolnej elekcji. Jan Zamoyski był bez wątpienia produktem swoich czasów.

Gdy zaczynał karierę, miał w posiadaniu 4 wsie. Skończył z 23 miastami i 819 wsiami zespolonymi w Ordynację Zamojską, która formalnie przetrwała do 1945 roku.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments