Nowelizacja prawa łowieckiego – projekt Kukiz ’15

0
720
- reklama-

Klub Kukiz’15 przygotował projekt nowelizacji prawa łowieckiego. Celem projektu jest pobudzenie środowisk rolniczych i środowisk łowieckich do współpracy. Projekt stanowi efekt kilkumiesięcznych rozmów, konsultacji ze środowiskami rolniczymi, myśliwskimi oraz leśniczymi. 

Rolnicy od wielu lat domagają się zmian w systemie szacowania szkód łowieckich oraz wypłacania za nie odszkodowań, a niestety ustawa z 22 czerwca 2016 r, z którą wiele środowisk wiązało duże nadzieje prawdopodobnie nie spełni pokładanych oczekiwań, ponieważ zawiera rozwiązania niewystarczające dla zapewnienia prawidłowej gospodarki łowieckiej. Dodatkowo zdziwienie budzi fakt, iż rząd w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 zaproponował odłożenie wejście uchwalonych w czerwcu przepisów o rok. 

Projekt Klubu Kukiz’15 jest próbą pogodzenia często sprzecznych ze sobą interesów myśliwych oraz rolników oraz zachętą do podjęcia przez nich współpracy. Rozwiązania zaprezentowane w projekcie z jednej strony dążą do zabezpieczenia wypłaty odszkodowań rolnikom z tytułu szkód łowieckich poczynionych w ich uprawach i płodach rolnych, z drugiej strony zmierzają do ekonomicznej i prawnej motywacji kół łowieckich do prowadzenia efektywnej i prawidłowej gospodarki łowieckiej. W projekcie podkreślona została wspólna odpowiedzialność za realizację rocznego planu łowieckiego Polskiego Związku Łowieckiego, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, która znajduje odzwierciedlenie w obowiązku uczestniczenia w systemie wynagradzania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. Główny ciężar wpłat składek do Państwowego Funduszu Odszkodowawczego ponosić będą dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich jako podmioty odpowiedzialne zarówno za sporządzanie jak i realizację rocznych planów łowieckich.

– Jakie lobby zmusiło rząd do kapitulacji? Naszym jedynym lobby są rolnicy, których kolejny rząd, tym razem rząd Prawa i Sprawiedliwości okrada z należnych im odszkodowań – powiedział Jarosław Sachajko, poseł Kukiz ‘15 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments