Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich z Białowoli

0
1761
GAIA

W sobotę, 8 października w świetlicy w Białowoli zebrały się obecne i byłe członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Białowoli, by uczcić 60-lecie istnienia Koła i jubileusz 15-lecia funkcjonującego w jego ramach zespołu „Białowolanki”. Na uroczystość przybyli liczni goście, przyjaciele i sympatycy, których powitali Wioletta Fusiarz – Przewodnicząca KGW w Białowoli i Tadeusz Tarajko – Radny Gminy Zamość. Minutą ciszy uczczono wszystkie zmarłe członkinie Koła.

W ramach części artystycznej przed publicznością zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Białowoli przygotowani przez panie Barbarę Bednarczuk, Ewę Wróbel i Monikę Teterycz.

Następnie Pani Wioletta Fusiarz przedstawiła prezentację multimedialną, pt.: „Wspomnienia z działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Białowoli i Zespołu „Białowolanki”, przygotowaną wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość i KGW w Białowoli.

Fragment historii Koła Gospodyń Wiejskich w Białowoli przedstawiony przez panią Wiolettę Fusiarz:

Koło Gospodyń Wiejskich w Białowoli założono w 1956 r. Powstało z potrzeby chwili. W tamtych czasach sprawy wsi ,,musiała” reprezentować jakaś organizacja, ponieważ miała ,,większą siłę przebicia” u władzy. We wsi działało już ZSL skupiające męską część mieszkańców. We wsi była pilna potrzeba rozbudowania szkoły, bo dotychczasowa, siedmioklasowa, mieściła się w małej jednoizbowej szkółce i prywatnych domach. Oprócz tego istniało zagrożenie zabrania religii ze szkół. Te dwa fakty były bezpośrednią potrzebą zawiązania jakiejś kobiecej organizacji. W pierwszych zamysłach miała to być liga kobieca. Po dyskusjach zdecydowano się na Koło Gospodyń Wiejskich.

Główną inicjatorką powstania Koła była ówczesna kierowniczka szkoły podstawowej, Pani Zofia Łopuszańska. Początkowo Koło liczyło 5 członkiń, były to: Aniela Piotrowska – przewodnicząca oraz Maria Psiuk, Aniela Głowacka, Stanisława Niderla i Anna Wojtala.

Kolejno funkcję przewodniczących pełniły: Stanisława Niderla, Wiesława Gęśla, Stefania Duszejko, Lucyna Lupa, Helena Kuźma, Teofila Biłant, Wiesława Sowa, Jadwiga Głowacka – pełniąca funkcję przewodniczącej przez 24 lata, Halina Adamczuk i Bogusława Chmielewska. Od 19.02.2014 roku funkcję przewodniczącej pełni Wioletta Fusiarz.

W ciągu całego okresu działalności liczebność koła kształtowała się od kilku do kilkunastu i kilkudziesięciu osób, osiągając w 1974 r. nawet 100 pań.”

Fragment historii zespołu „Białowolanki” przedstawiony przez panią Wiolettę Fusiarz:Pomysł założenia zespołu śpiewaczego zrodził się na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w marcu 2001 r. Zgłosiło się 14 pań, przyjęto nazwę Śpiewające Gosposie, którą później zmieniono na Białowolanki. Wspólnie z dyrektorem szkoły, Panem Marianem Pupcem, jako kierownikiem artystycznym, zespół rozpoczął pierwsze próby. Po dwóch miesiącach pracy odbył się pierwszy występ, 03.06.2001 roku, podczas obchodów Powiatowego Święta Ludowego w Białowoli. W lipcu zespół zaśpiewał w Zwierzyńcu na Regionalnych Dniach Folkloru, a we wrześniu na powiatowych dożynkach w Żdanowie oraz parafialnych dożynkach w Białowoli. Wszystkie występy przyniosły dużo satysfakcji członkiniom zespołu. W ślad za występami przyszły pierwsze pochwały i dyplomy. Tak zespół rozpoczął swoją działalność. W lutym 2006 roku kierownikiem artystycznym został Pan Stanisław Momot, a od lutego 2016 roku funkcję tę pełni Pan Tadeusz Flor.

Obecnie zespół liczy 8 członkiń. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w świetlicy Szkoły Podstawowej w Białowoli. Na spotkaniach uczymy się różnych piosenek ludowych, okolicznościowych, patriotycznych, kościelnych, dożynkowych. Część pieśni odtwarzamy – są to te zbierane z dawnych lat, śpiewane przez nasze babcie i mamy oraz zasłyszane w przeszłości. Śpiewamy również piosenki nowsze oraz układane przez panią Wacławę Muszyńską członkinię zespołu. W okolicach świąt występujemy z koncertami kolęd i pieśni wielkopostnych lub na mszach w kościele.”

Ze specjalnym koncertem dla Jubilatek wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola pod batutą Józefa Tokarza.

Życzenia dla Jubilatek w tym dniu składali: Ksiądz Tomasz Winogrodzki proboszcz parafii w Lipsku oraz ksiądz wikariusz Krzysztof Hawro, Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński z radnymi Rady Gminy Tadeuszem Tarajko i Michałem Budzyńskim, Jerzy Chróścikowski Senator RP, w imieniu Starosty Zamojskiego Henryka Mateja i własnym – Konrad Dziuba Członek Zarządu Powiatu Zamojskiego, Stanisław Grześko Radny Rady Powiatu Zamojskiego, społeczność Białowoli reprezentowana przez Sołtysa Tomasza Bosiaka i Prezesa OSP Białowola Andrzeja Lisa, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białowoli Bożena Radlińska wraz z uczniami i gronem pedagogicznym, panie ze Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ z Prezes Agatą Piwko, Wiceprezes Ireną Kucharską, Marią Juszczak-Sowińską sekretarzem i członkiniami KGW Gminy Zamość, zrzeszonymi w tej organizacji oraz przedstawiciele sąsiednich sołectw.

Były kwiaty, upominki, wspólne „sto lat”, jubileuszowy tort i moc życzeń. Gospodynie też przygotowały występy sceniczne. Koncertował zespół Białowolanki, wspominając dawne lata i utwory, które wykonywał podczas swych pierwszych występów. Po raz pierwszy w piosence „Czerwone Korale” zaprezentowały się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Białowoli wspierane przez męskie głosy, przedstawiono również występ kabaretowy. Wspólnym przedsięwzięciem zespołu i koła był utwór „Plewiareczka”. Nie zabrakło w tym dniu słodkości przygotowanych przez Gospodynie w ramach projektu „Białowolskie tradycje kulinarne”, realizowanego w ramach zadania z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”.

Z organizacją spotkania Jubilatki nie pozostały osamotnione. Wydarzenie wsparli: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Białowoli, OSP w Białowoli, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość i Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.

Opracowanie: Magda Misztal

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments