Manewry wojskowe w Arsenale

0
1002
GAIA

W dniu 10 października 2016 roku w godz. 11.00 – 15.00 na obiektach Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego w Zamościu przy ulicy Zamkowej zostanie przeprowadzone miejskie jednoszczeblowe ćwiczenie zgrywające pk. „Arsenał-2016”. Ćwiczenia tego typu odbywają się raz w roku i dotyczą różnorodnych sytuacji, które wymagają współdziałania sił i środków podmiotów ujętych w „Siatce Bezpieczeństwa  Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego”. W tym roku rozpatrywane będą zagadnienia związane  z sytuacjami o znamionach zdarzeń o charakterze terrorystycznym i pożarowym w wyniku których prowadzona jest ewakuacja personelu muzeum i ruchomych dóbr kultury.

Ćwiczenie jest wspólnym przedsięwzięciem Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość, Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Muzeum Zamojskiego w Zamościu, 3 batalionu Zmechanizowanego w Zamościu oraz Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Kierowniczą kadrę ćwiczenia stanowią Komendant Miejski Policji w Zamościu i Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu (kierownicy ćwiczenia).

Celem ćwiczenia jest zgranie służb, inspekcji, straży i wojska z terenu miasta Zamość
w czasie prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach o znamionach zdarzeń terrorystycznych i pożarowych na obiekcie zabytkowym. W ćwiczeniu zaangażowane są: Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego (20 przedstawicieli organów administracji publicznej szczebla miejskiego), 20 funkcjonariuszy Policji, 35 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, 15 pracowników Muzeum Zamojskiego w Zamościu, 5 urzędników Urzędu Miasta Zamość, jeden zespół wyjazdowy Pogotowia Ratunkowego w Zamościu, 20 uczniów klas mundurowych z Liceum Szkół Mundurowych w Zamościu, a także 10 żołnierzy z 3 batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Razem około 130 osób zaangażowanych w ćwiczenie. Weryfikacji poddane zostaną procedury postępowania organów administracji publicznej i służb ratowniczych w zdarzeniach tego typu. Sprawdzona zostanie również zdolność organów administracji publicznej oraz służb, inspekcji i straży z terenu miasta Zamość do podejmowania decyzji w złożonych sytuacjach kryzysowych. Przedmiotem uwagi zespołu oceniającego będzie również umiejętność i przygotowanie służb ratowniczych do współdziałania w takich sytuacjach.

Scenariusz ćwiczenia zakłada, że podczas oprowadzania zwiedzających przez pracownika muzeum dochodzi do wymiany poglądów i w dalszej konsekwencji sprzeczki pomiędzy nim i jednym ze zwiedzających. Wymiana zdań doprowadza do zaostrzenia konfliktu. Mężczyzna przy użyciu ostrego narzędzia terroryzuje pracownika i przy użyciu siły przemieszcza się z obezwładnionym pracownikiem do pomieszczenia szatni znajdującej się w budynku Arsenał. Sprawca grozi podpaleniem obiektu przy użyciu posiadanej substancji łatwopalnej. Niestety wśród osób przebywających w obiekcie będą osoby którym niezbędne jest udzielenie pomocy medycznej. W wyniku działania przestępcy zdarzenia rozwiną się do sytuacji zakładniczej, której rozwiązanie będzie stanowiło zadanie ćwiczących sił. Dalszy przebieg ćwiczenia będzie zależał od decyzji podjętych przez ćwiczące osoby funkcyjne. W ćwiczeniu w pełni zostanie zachowany realizm sytuacji. Informacja o zdarzeniu i sytuacji będzie przekazywana przez osoby podgrywające ofiary zdarzenia z wykorzystaniem numerów alarmowych.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments