Wiemy już, kto kupił Zielony Ryneczek za ponad 2 mln zł

0
1576

Przetarg na Zielony Rynek

Dnia 29 lipca 2014 r. został ogłoszony I nieograniczony przetarg ustny z ceną wywoławczą 1 494 900,00- zł, w tym:

– cena gruntu – 1 217 700,00- zł (w tym należny podatek VAT 23%),

– cena znajdujących się na gruncie składników budowlanych – 262 000,00 zł (VAT zwolniony),

– cena znajdujących się na gruncie 46 sztuk zadaszonych stołów – 15 200,00 zł (VAT zwolniony).

Przetarg ten, przeprowadzony dnia 14 października 2014 r., zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak wpłacenia wadium.

Dnia 24 lutego br. został ogłoszony ponownie I nieograniczony przetarg ustny z ceną wywoławczą 1 600 000,00 zł, w tym:

– cena gruntu – 1 359 150,00 zł (w tym należny podatek VAT 23%),

– cena znajdujących się na gruncie składników budowlanych – 240 850,00 zł (VAT zwolniony).

W wyniku ogłoszonego przetargu wadium zostało wpłacone przez jedną osobę.

Przetarg ten, przeprowadzony dnia 10 maja br., zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak postąpienia ceny.

Dnia 9 czerwca br. został ogłoszony II nieograniczony przetarg ustny z ceną wywoławczą 1 600 000,00 zł, w tym:

– cena gruntu – 1 359 150,00 zł (w tym należny podatek VAT 23%),

– cena znajdujących się na gruncie

składników budowlanych – 240 850,00 zł (VAT zwolniony).

W wyniku ogłoszonego przetargu wadium zostało wpłacone przez trzy osoby. Teren do sprzedaży działki został uprzątnięty i przygotowany do sprzedaży co znacznie uatrakcyjniło wartość rynkową obiektu. Przetarg, przeprowadzony dnia 20 września br., zakończył się wynikiem pozytywnym. Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta w dniu 28 września br.Termin zbycia i przeniesienia własności nieruchomości, zgodnie z warunkami ogłoszonego przetargu został wyznaczony do dnia 28 października br., natomiast inwestycja, zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zamość, winna być rozpoczęta nie później niż w 2018 r., natomiast jej zakończenie w terminie nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia nieruchomości.

Przetarg wygrała firma BD Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z siedzibą w Sabaudii, gm. Tomaszów Lubelski, z ceną 2 096 000,00 zł, w tym cena gruntu 1 780 486,50 zł i cena składników budowlanych 315 513,50 zł. Pozostałym podmiotami, które brały udział w przetargu były:

– WIKANA PROPERTY Sp. z o.o. SALIX Sp. komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Lublinie;

– Pan Wojciech Dudek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą POLSTAL Zakład Produkcyjny Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments