Pieniądze dla żłobków

0
1757

W ramach kształtowania w Polsce polityki prorodzinnej w 2011 r. przyjęta została ustawa  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która dała samorządom większe możliwości w tworzeniu i wspieraniu różnych form opieki nad dziećmi. W świetle ustawy żłobek przestał być zakładem opieki zdrowotnej, co ułatwiło tworzenie i prowadzenie nowych placówek. Ustawa zakłada, że opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, może być sprawowana  w następujących formach: żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun, niania.

Miasto Zamość skorzystało z możliwości wsparcia finansowego podmiotów niepublicznych i podjęło w 2011 r. uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie miasta Zamość. Na każde dziecko objęte opieką w żłobku miasto przekazuje 400 zł miesięcznie, natomiast na dzieci w klubie dziecięcym po 300 zł.

Obecnie na terenie miasta Zamość funkcjonują następujące formy opieki nad dziećmi:

  1. Żłobek Miejski, ul. Kamienna 4 – dysponujący 75 miejscami.
  2. Żłobek „Radosna Kraina” , ul. Majdan 82, utworzony przez Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą –  Bądź z Nami”, który dysponuje 36 miejscami  na  które otrzymuje dotacje z budżetu miasta Zamość,
  3. Żłobek „Słoneczne Elfy”, Koszary 61, utworzony przez osobę fizyczną, który dysponuje  16 miejscami, dotację otrzymuje na 10 dzieci,
  4. Żłobek „Ziarenko” utworzony przez Sp. z o.o. „For You” ,który rozpoczął działalność od 1 września br., dysponuje 30 miejscami. 
  5. Klub dziecięcy „Figielkowo +”, ul. Podwale 6, prowadzony przez osobę fizyczną, który dysponuje 50  miejscami na które otrzymuje dotacje z budżetu miasta Zamość, 
  6. Klub dziecięcy „Niebieski Domek” , ul. Zamoyskiego 32 B, prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Zamościu, który dysponuje 15 miejscami na które otrzymuje dotacje z budżetu miasta Zamość

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  Rada Miasta Zamość podjęła Uchwałę Nr XXVII/303/2013 z dnia 25 lutego 2013 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na terenie Miasta Zamość zgodnie z którą raz w roku odbywa się kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki.

Z uwagi na to, że prywatne kluby dziecięce i żłobki otrzymują dotację z budżetu miasta nie mogą pobierać od rodzica wyższej opłaty za  pobyt dziecka niż 400 zł w przypadku żłobka oraz 300 zł w przypadku klubu dziecięcego (zgodnie z Uchwałą Nr XII/128/2011 Rady Miejskiej  w Zamościu z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie miasta Zamość) .

W bieżącym roku zgodnie z wnioskami złożonymi przez podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy miasto zabezpieczyło środki finansowe na opiekę dla 130 dzieci w prywatnych podmiotach na łączną  kwotę 546 000 zł.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments