Ma powstać węzeł komunikacyjny w Zamościu.

0
1438
GAIA
Miasto Zamość wystąpiło do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o uzgodnienie koncepcji programowo–przestrzennej węzła komunikacyjnego integrującego transport publiczny: miejski, PKP, bus, samochody osobowe i rowery przy ul. Peowiaków. Mowa o terenach od ronda Rady Europy do ul. Partyzantów.
W koncepcji przedstawiono lokalizację oraz program funkcjonalny poszczególnych wiat przystankowych. Do wniosku o uzgodnienie dołączono opinię o zgodności koncepcji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz analizę widokową opracowanego terenu.
- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments