Od kultury do natury na Roztoczu

0
1069

„Dwie strony Aktywnego Roztocza – od kultury do natury” – to nazwa projektu, którego liderem jest Tomaszów Lubelski. Projekt zostanie zrealizowany m.in. w partnerstwie z Miastem Zamość.

W ramach projektu „Dwie strony Aktywnego Roztocza – od kultury do natury” Miasto Zamość odpowiedzialne jest za merytoryczne i finansowe przygotowanie dwóch przedsięwzięć. Pierwsze z nich to budowa nowych ścieżek rowerowych w celu połączenia ścieżek wewnętrznych (scalenie brakujących odcinków w obrębie miasta) oraz doprowadzenia ścieżek do granic Gminy Zamość w celu integracji szlaków turystycznych. Drugie przedsięwzięcie dotyczy zwiększenia dostępności zalewu miejskiego jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego.

W związku z rozpoczęciem trybu negocjacyjno-uzgodnieniowego w ramach RPO WL 2014-2020 dla projektów znajdujących się w dokumencie pn. Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) zwrócono się do Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych UM Zamość z prośbą o uzupełnienie ankiety dotyczącej aktualnego stanu projektu zgłoszonego w ramach ww. przedsięwzięć z obszaru Aktywnego Roztocza.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments