Fryzjerskie ferie w Niemczech

0
1977
- reklama-

Uczennice ZSP Nr 1 w Zamościu (Ekonomik)  – uczestniczki  projektu „Nowe umiejętności – większe szanse na europejskim rynku pracy,”  współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej, Erasmus+, spędzają dwutygodniowe ferie zimowe w Bad Freienwalde (Niemcy) .

Odbywają one staż w zawodzie technik usług fryzjerskich. Podczas stażu zdobywają wiedzę i doświadczenie zawodowe pod kierunkiem mistrza fryzjerstwa Daniela Schwefel, doskonalą kompetencje językowe, interpersonalne i międzykulturowe.  Ponadto biorą udział w ciekawym programie kulturalnym, w ramach którego zorganizowano m.in. zajęcia integracyjne, grę miejską w Bad Freienwalde oraz całodniową wycieczkę do Berlina.

 

W pierwszym tygodniu ferii zimowych przez okres jednego tygodnia przebywało w Niemczech również 12 nauczycieli ZSP Nr 1 w Zamościu – kadra kształcenia zawodowego. Uczestniczyli oni  w Dreźnie w szkoleniu na temat:  Szkolnictwo zawodowe w Niemczech oraz nowoczesne  metody nauczania. Zdobyte wiadomości i umiejętności kadry nauczycielskiej zostaną wykorzystane do podniesienia jakości pracy szkoły.

tekst: Urszula Drążek

fot. Alicja Ciupa

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments