Piękny Jubileusz I Liceum

0
1717

Wielkimi krokami zbliża się Jubileusz 100 lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Uroczyste obchody zaplanowano na 3 i 4 czerwca 2016 roku. Komitet Organizacyjny działa już kilka miesięcy, przygotowania do tego wielkiego jubileuszu trwają pełną parą. Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w uroczystościach jubileuszowych w czerwcu, znany jest już szczegółowy program, obejmujący uroczyste otwarcie Jubileuszu, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, wystąpienia Gości. Części oficjalnej towarzyszyć mają warsztaty, spektakle, wystawy oraz nieformalne spotkania. Będzie także Bal Absolwentów w malowniczo położonym Nieliszu.

Do udziału w setnych urodzinach Starego Ogólniaka, Organizatorzy zapraszają Absolwentów, Uczniów, Grono Pedagogiczne, Emerytowanych Pracowników oraz wszystkich Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

Działa specjalna strona internetowa, poświęcona jubileuszowi a także profil na Facebooku, informujący o aktualnościach.
Można wysłać kartkę urodzinową z okazji tak zacnego jubileuszu Liceum, wspomnienie dotyczące licealnych lat. Aby wziąć udział w Jubileuszu należy wypełnić formularz kontaktowy.

Aż do czerwca, każdego miesiąca, zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących Jubileuszowi 100-lecia. Projekty te mają na celu podsumowanie wieloletniego dorobku Szkoły, mają także być impulsem do spotkania z dawno niewidzianymi kolegami i nauczycielami. Jesienią odbył się już Przystanek Akademicka, będący fragmentem organizowanej przez Zamojski Dom Kultury Ulicy Poetyckiej, a także Zaduszki Literackie.

W najbliższych dniach odbędzie się odsłonięcie tablicy upamiętniającej wieloletniego dyrektora szkoły – Michała Bojarczuka, w marcu swoją tablicą zostanie uhonorowany Stanisław Młodożeniec – poeta a także wieloletni nauczyciel I LO. Zaplanowano także Festiwal Piosenki Angielskiej, Festiwal Twórczości Scenicznej w Językach Obcych, 100-kilometrową sztafetę po parku, mecz piłki nożnej nauczyciele – uczniowie, a także niezwykłą “kapsułę czasu”.

cag.

Jubileusz 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu – plan obchodów
 
3 CZERWCA 2016
9.00  Msza święta w Katedrze Zamojskiej i złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej Profesorów i  Uczniów I LO
10.30  Oficjalne otwarcie obchodów 100-lecia (scena na Rynku Solnym)
– powitanie gości
– wystąpienia gości
12.30 – 13.30  Spektakl pt. „Jeśli dobrze pamiętam” (Scena na Rynku Solnym)
13.30 odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia Szkoły
14.00 – 15.00 aula szkolna: poczęstunek 
14.00 – 15.00  scena na Rynku Solnym: pokazy sportowe – capoeira i taekwon-do,spektakl pt. „Ocalić od zapomnienia” 
15.00 – 15.30 Montaż słowno-muzyczny pt. „Portret nauczyciela” 
16.00 Koncert Muzyki Poważnej i Niepoważnej
17.30 – mecz piłki ręcznej – Absolwenci kontra uczniowie I LO (OSiR)
 
Budynek I LO: (od godz. 14.00)
– wystawy 
– galerie 
– zakątek pamiątek 
 
4 CZERWCA 2016 
10.00 – kawiarenki, wystawy w salach lekcyjnych 
13.00 – Jubileuszowy spacer po Zamościu 
18.00 – Bal Absolwentów (godz. 17.30 wyjazd, parking PZU) 

 

Z kart historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego

Historia liceum rozpoczyna się od otwarcia Realnego Gimnazjum Męskiego w roku szkolnym 1916/17. Pierwszym dyrektorem był Kazimierz Lewicki, który jako polonista skupiał w gimnazjum ludzi twórczych, pracujących z myślą o dobru młodzieży. Dzięki temu powstały pracownie przedmiotowe: geograficzna, historyczna, klasyczna, przyrodnicza, muzyczna, rysunkowa. Zgromadzono pomoce naukowe, np. okazy z kolekcji geologicznej Stanisława Staszica, przekazane przez rodzinę Zamoyskich. Historyk i geograf Michał Pieszko zorganizował muzeum szkolne, a przyrodnik Stefan Miler założył w roku 1917 szkolny ogród zoologiczny, który stał się zalążkiem obecnego zamojskiego ZOO. Poeta Stanisław Młodożeniec pracując jako polonista, utworzył kółko dramatyczne, prowadził zajęcia z wiedzy o teatrze, czuwał nad redakcją czasopism młodzieżowych. Tadeusz Gajewski, również polonista, opiekował się harcerstwem, a także pismem szkolnym „Nasza Myśl”. Kolejny dyrektor to Adam Szczerbowski, polonista, krytyk literacki , który rozwijał zainteresowania poetyckie młodzieży.

W 1919 roku Gimnazjum Męskie otrzymało imię Jana Zamoyskiego. Szkoła realizowała program gimnazjum humanistycznego, w którym podstawę stanowiły języki – język polski i obce nowożytne, łacina, literatura, historia oraz nauki społeczne. Zadaniem szkoły było wychowanie człowieka kochającego język narodu i jego kulturę, a także ceniącego wartości religijne, moralne, społeczne.

Ważną rolę dydaktyczną i wychowawczą odgrywały koła przedmiotowe, a także organizacje ideowo – wychowawcze. Na szczególne podkreślenie zasługuje kółko bibliofilskie, które wpajało zamiłowanie do książek, zapoznawało z najstarszymi zabytkami sztuki drukarskiej, wydawnictwami bibliofilskimi, ze współczesną literaturą, jak również mobilizowało do podejmowania własnej twórczości na łamach redagowanych w szkole czasopism.

Koło Filaretów kształtowało u młodzieży zasady kodeksu moralnego i uczulało na jego przestrzeganie. Koło krajoznawcze działające w kilku sekcjach (geologicznej, faunistycznej, ochrony przyrody, fotograficznej, muzealnej i wycieczkowej) skupiało uczniów, którzy gromadzili materiały historyczne, dokumenty, zdjęcia, przedmioty muzealne, wycinki prasowe, prenumerowali i czytali miesięcznik „Orli Lot”, a swój dorobek przedstawiali na wystawach w Krakowie i Opiswe Lwowie. Prężnie działały sekcje sportowe: strzelecka, piłki nożnej, cyklistów, lekkoatletyczna, sportów zimowych.

Powstały też inne organizacje np. spółdzielnia uczniowska, która z czasem przekształciła się w hurtownię konkurującą nawet z prywatnym handlem. Sprzedawała podręczniki szkolne, materiały biurowe, włókiennicze, galanteryjne i kosmetyczne. Młodzież kształtowała swoje postawy w harcerstwie, w samopomocy szkolnej, sejmiku, czytelni, Międzyszkolnym Komitecie Pomocy Dzieciom Bezrobotnych, Lidze Obrony Przeciwpowietrznej. W gimnazjum działało także Koło Ligi Kolonialnej i Morskiej, w którym uczniowie redagowali gazetkę, a także korespondowali w języku niemieckim i francuskim z rówieśnikami w Europie i Ameryce. „Straż Przednia” z kolei, wychowywała młodzież na karnych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej, którzy cenią dobro, honor i wolność państwa. Protektorat nad organizacją objął prezydent Ignacy Mościcki.

We wrześniu 1939 roku w budynku gimnazjum został umieszczony polski szpital wojskowy. Następnie władze okupacyjne ulokowały w gmachu szkoły oddział policji. Hitlerowcy zniszczyli sztandar gimnazjum. Wcześniej jednak nauczyciele, z narażeniem życia, ocalili bibliotekę oraz archiwa gimnazjum męskiego i żeńskiego, ukrywając je w Ratuszu dzięki pomocy urzędnika Muzeum Ziemi Zamojskiej. W czasie okupacji nauczyciele zorganizowali ośrodki tajnego nauczania, starając się utrzymać jak najwyższy poziom nauczania. Wojna zebrała – niestety – krwawe żniwo wśród nauczycieli. W Oświęcimiu zginęli: Piotr Bohuszewicz, Karol Cieśliński, Bronisław Englert i Zygmunt Syrek, a w Palmirach – Maciej Rataj.

Nauczyciele, którzy przeżyli wojnę, w sierpniu 1944 roku zaczęli pracę w odradzającym się Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego.
Po wojnie dyrektorami kolejno byli: Michał Bojarczuk, Kazimierz Mazurek, Bolesław Hass, Zygfryd Bielecki, Halina Chwiejczak oraz Zygmunt Kamiński.
W liceum przez wszystkie lata rozwijano pasje uczniów w licznych kołach, nie tylko naukowych. Przez długi czas działały chór szkolny i zespół tańca ludowego. Rozwijały działalność koła: PCK, Ligi Ochrony Przyrody, Szkolny Klub Sportowy „Zamoyski”, koło biblioteczne, koło recytatorskie i teatralne.
Szkoła kontynuowała tradycję wspaniałych poprzedników, czego potwierdzeniem jest odznaczenie Medalem Komisji Edukacji Narodowej, przynależność do Klubu Przodujących Szkół, a także tytuł „Szkoła z Klasą”.
Należy podkreślić, że od początku istnienia szkoły zarówno nauczyciele, jak i uczniowie byli ważnym elementem życia miasta. Tworzyli tradycje kulturalne i oświatowe Zamościa lub aktywnie w nich uczestniczyli. Swoją działalnością przekraczali też granice Zamojszczyzny. Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego jest częścią historii Zamościa, a trudna i piękna praca nauczycieli kształtuje tradycję dla kolejnych pokoleń młodzieży.


źródło: www.100lat.1lo.com.pl

 

 

 

 

Poprzedni artykułBrazil i Arva w ZOO
Następny artykułBlisko dwa miliony do podziału
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments