Historia dziennikarstwa na Lubelszczyźnie

0
795

27 października 2015 r. o godz. 1600 w Książnicy Zamojskiej (ul. Kamienna 20) w Zamościu rozpocznie się spotkanie z Alojzym Leszkiem Gzellą, autorem Leksykonu dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny – publikacji, która ukazała się na rynku księgarskim we wrześniu br., z inicjatywy Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Leksykon zawiera ponad tysiąc nazwisk osób pracujących oraz publikujących w lubelskich środkach masowego przekazu – prasa, radio, TV – w latach 1944 – 2014. Znalazły się w nim sylwetki pionierów odradzającego się po II wojnie światowej w Lublinie polskiego dziennikarstwa, a nade wszystko dziennikarzy i redaktorów związanych z lubelskim regionem przez wiele lat pracy twórczej i życia. Uwzględnione w nim zostały również osoby publikujące w wydawnictwach tzw. drugiego obiegu w latach osiemdziesiątych minionego stulecia oraz w kościelnych.

Publikacja została opatrzona wstępem, krótkim zarysem 70-letnich dziejów prasy w Lubelskiem w latach 1944 – 2014 oraz wykazem tytułów prasy codziennej i czasopism wydawanych w tym okresie na Lubelszczyźnie.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments