Bezrobocie spada

0
1252
GAIA

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu przeprowadził obliczenia według, których  od stycznia do września 2015 roku zaktywizowano łącznie 2 814 osób bezrobotnych, w analogicznym okresie roku 2014 aktywizacją objęto 2 561 osób (czyli o 253 osoby mniej).

Na koniec września tego roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu zarejestrowanych było łącznie 9 459 osób bezrobotnych. W mieście liczba ta wynosiła ogółem 3 836 osób (40,6%), a w powiecie zamojskim 5 623 osoby (59,4%). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszyła się o 748 tj. (o 7,3%), w tym w powiecie grodzkim o 402 osoby, a w powiecie zamojskim o 346 osób. Natomiast, w porównaniu do sierpnia 2015 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 176 osób (1,8%).

Do najczęstszych przyczyn utraty statusu bezrobotnego od stycznia do września 2015 r. należało: podjęcie pracy (4 517 osób, o 353 osoby więcej niż na koniec września 2014 r.), dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego (2 127 osób), brak potwierdzenia gotowości do pracy (1 364 osoby).

Od stycznia do września 2015 r. ogólna liczba ofert pracy pozostających w dyspozycji Urzędu Pracy wynosiła 4 643 (w tym 824 oferty z sektora publicznego i 3 819 z sektora prywatnego). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, liczba ofert pracy zwiększyła się o 318.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments