Święto plonów Gminy Zamość

0
2798

Dożynki Gminy Zamość odbyły się 30 sierpnia 2015 r. na boisku przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku. W korowodzie dożynkowym wzięło udział 35 delegacji ze wszystkich sołectw Gminy Zamość.

Tradycyjnie, korowód prowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola na czele z Józefem Tokarzem kapelmistrzem. Następnie zaprezentowała się delegacja partnerskiej gminy Sanok, którą tworzyli: Anna Hałas wójt gminy Sanok, Paweł Wdowiak sekretarz gminy Sanok, Tadeusz Burka Przewodniczący Rady Gminy Sanok, radni Rady Gminy Sanok, przedstawiciele gminnej administracji, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Mrzygłodzie, sołtysi. Kolejno w korowodzie szli: Ryszard Gliwiński wójt gminy Zamość, Józef Siemczyk Przewodniczący Rady Gminy Zamość, oraz starostowie dożynek: Iwona Gęśla z Białowoli i Piotr Kuźma z Lipska.

Delegację sołectw gminy Zamość otwierało sołectwo Żdanów – gospodarze ubiegłorocznych Dożynek Gminy Zamość. Korowód zamykały sołectwa z parafii Lipsko – współgospodarze tegorocznych dożynek, sołectwa: Białowola, Lipsko-Kosobudy, Lipsko-Polesie, Zalesie, Zarzecze oraz Lipsko.

Wszystkich obecnych, w tym zaproszonych gości, powitał Ryszard Gliwiński wójt gimny Zamość. Następnie odbyło się wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla rolnictwa” przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rolnikom z gminy Zamość. Otrzymali je: Danuta Szewera z Lipska, Iwona Gęśla z Białowoli, Krzysztof Sierak z Mokrego, Maria Sapiło z Lipska, Paweł Hildebrand z Płoskiego i Stanisław Kuźma z Białowoli. Wyróżnienia przyznano: Arkadiuszowi Sobczukowi z Wysokiego, Wiesławowi Sapiło z Lipska, Piotrowi Kuźmie z Lipska i Robertowi Machowskiemu z Łapiguza.

Wyróżnieniami uhonorowano także samorządowców z gminy Zamość. Marszałek Województwa Lubelskiego wyróżnił odznaczeniem „Zasłużony dla województwa lubelskiego” Jerzego Szasta – sołtysa sołectwa Jatutów od 1974 r., w latach 1998-2014 radnego Rady Gminy Zamość oraz Kazimierza Skibę – radnego Rady Gminy Zamość od 1990 r., Przewodniczącego Rady Gminy Zamość w latach 1992-1994 i 2000-2006. Powyższe odznaczenia zostały wręczone na tegorocznych Dożynkach Powiatu Zamojskiego w Jacni 23 sierpnia 2015 r.

Gratulowano także samorządowcom wyróżnionym w tym roku odznaczeniami „Zasłużony dla Samorządu Gminy Zamość”. Byli to: Jerzy Kudyk wójt gminy Zamość w latach 1990-2000; Jerzy Bondyra – radny Rady Gminy Zamość w latach 1994-2014, przewodniczący Rady Gminy Zamość w latach 2007-2014; Wiesław Pośnik radny Rady Gminy Zamość w latach 1994-2010 i ponownie od roku 2014; Wiesław Bondyra sołtys sołectwa Mokre w latach 1990-1994, radny Rady Gminy Zamość w latach 1994-2014, Sylwester Dobromilski sołtys sołectwa Zawada od 1990 roku, radny Rady Gminy Zamość od 1994 roku; Ryszard Gliwiński wójt Gminy Zamość.

Następnie została odprawiona Msza święta dziękczynna za zebrane plony i w intencji rolników. Eucharystię sprawowali: ksiądz Tomasz Winogrodzki proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku, ksiądz Krystian Bordzań dyrektor Katolickiego Radia Zamość, ksiądz Jan Cielica proboszcz parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Wólce Panieńskiej, ksiądz Artur Wojtowicz wikariusz parafii pw. św. Jacka w Płoskiem i ksiądz kanonik Zbigniew Szalko proboszcz parafii pw. św. Jacka w Płoskiem. Oprawę Mszy świętej zapewnił chór Sitanianie, a transmitowało Katolickie Radio Zamość.

W dalszej części dożynek odbyły się: koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola, widowisko „Jaś i Małgosia” w wykonaniu grupy teatralnej „Bez Maski” z Mokrego, biesiada z zespołami Gminy Zamość, w ramach której wystąpiły zespoły: „Czerwone Korale” z Zawady, „Białowolanki” z Białowoli, „Echo Lipska” z Lipska, „Roztoczanki” z Wólki Wieprzeckiej, „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec i „Ale Cantare” z Płoskiego. Swoje talenty wokalne zaprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej w Lipsku: Kornelia Galardziak i Martyna Sierkowska. W dalszej części dożynek wystąpił zespół SOLARIS, a na zakończenie – zespół BAFLO.

W trakcie dożynek przeprowadzony został konkurs „Na najładniejszy wieniec dożynkowy”. Wzięło w nim udział 35 sołectw z gminy Zamość, które przygotowały i zaprezentowały wieńce dożynkowe. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Zamość. Wieńce oceniało jury, w skład którego weszli uprzednio zgłoszeni przedstawiciele poszczególnych sołectw. Oceniano estetykę wykonania, związek z dożynkami, pomysł i wygląd. Najwięcej punktów i równorzędne tytuły Honorowego Laureata otrzymały sołectwa: Lipsko-Polesie, Pniówek i Szopinek. Podczas dożynek realizowano również przedsięwzięcie „Prezentacja sołectw”, objęte również patronatem przez Wójta Gminy Zamość. W jego ramach sołectwa uczestniczyły w korowodzie dożynkowym, prezentowały wieniec i chleb dożynkowy. Przedstawiciele sołectw odebrali dyplomy za udział w obu przedsięwzięciach, a zespoły podziękowania za uświetnienie dożynek swoimi występami. Sołectwa prezentowały się także poprzez przygotowanie i ekspozycję stoisk dożynkowych.

Podczas dożynek odbywał się Dożynkowy Turniej Sportowy organizowany przez Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”. Skierowany był do osób w wieku 60+, które mogły wziąć udział w zawodach i konkurencjach sportowych. Przedsięwzięcie realizowano w ramach projektu „AWF III wieku” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach ASOS – Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Dla dzieci zorganizowano szereg atrakcji takich jak: dmuchane zamki, na które był wstęp wolny, warsztaty rękodzieła artystycznego „indiańskie kolczyki” prowadzone przez Agatę Piwko, pokazy upcyklingu, zabawy i zajęcia animacyjne dla dzieci prowadzone przez Spółdzielnię Socjalną Sami Swoi z Siedlisk. Stowarzyszenie „Abracadabra” zaprosiło na: malowanie twarzy, puszczanie megabaniek mydlanych, modelowanie balonów i warsztaty plastyczne.

W ramach „Wystawy Dożynkowej” prezentowali się wystawcy z gminy Zamość i regionu. Wśród nich byli m.in.: Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, LODR w Końskowoli – Zespół Doradztwa Rolniczego w Sitnie, I Prywatne Technikum Hotelarskie w Zamościu i Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zamościu, rękodzieło – Joanna Bondyra, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Roztocze” z Wólki Wieprzeckiej, Centrum Szkół Akademickich „Student” w Zamościu, firma „EuroCar” Sp. z o.o. w Zamościu. Konkurencje rekreacyjne indywidualne i grupowe przeprowadziła Fundacja Dzieci i Ojców im. św. Jana Bosko, prowadząca „Powiatową Świetlicę Socjoterapeutyczną” w Siedliskach, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 na podstawie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie dożynek odbyła się zbiórka funduszy w ramach akcji „Tornister pełen uśmiechów” przeprowadzona przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Głównym celem akcji jest wsparcie potrzebujących uczniów zamieszkałych na terenie diecezji poprzez zakup i wyposażenie wyprawek szkolnych (tornister i przybory szkolne). Caritas naszej diecezji włączył się w ogólnopolską akcję, organizowaną przez Caritas Polska.

Aleksandra Siołek
Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość

 

 

 

Ruszył Korowód Dożynkowy

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments