Otwarcie Igrzysk LZS

0
1702

XVIII Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespoów Sportowych w tym roku zostały zorganizowane w Zamościu. W piątek 28 sierpnia na Rynku Wielkim w Zamościu odbyło się uroczyste otwarcie Igrzysk.
Józef Poterucha, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej LZS, powitał licznie zgromadzonych w Zamościu Gości i Sportowców. Na czas Igrzysk do Zamościa przyjechały reprezentacje 16 województw; sportowcy i ich opiekunowie, szefowie Rad Wojewódzkich Zrzeszenia LZS.

Józef Poterucha, w inieniu Komitetu Organizacyjnego, oficjalnie przywitał dostojnych gości, począwszy od Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka – Kamysza, który jest Przewodniczącym Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS. Uroczystość, swoją obecnością uświetnili również Europoseł Krzysztof Hetman a także Senator Ziemi Zamojskiej – Jerzy Chróścikowski. Na zamojskim Rynku obecni byli ponad to: Honorowy Przewodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS – Roman Jagieliński wraz z Małżonką, Szef Rady Wojewódzkiej LZS w Łodzi – Marek Mazur, Marszałek Województwa Łódzkiego – Sławomir Sosnowski, Wicewojewoda Lubelski – Marian Starownik. Zaproszenie Komitetu Organizacyjnego tegorocznych LZS przyjęli również Marszałek Arkadiusz Bratkowski, Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski, Starosta Zamosjki Henryk Matej oraz Oficjalna Delegacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – Bożena Potentas i Grażyna Felczak.
Nie zabrakło oczywiście Gospodarza Zamościa Prezydenta Andrzeja Wnuka. Prezydent Wnuk również zabrał głos, witając Zacnych Gości wymienionych wcześniej przez Józefa Poteruchę. Oficjalnie powitał też Bogumiła Horchem, który jest Konsulem Honorowym RP w Arizonie.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Zamościa.

Minister Kosiniak – Kamysz wyraził uznanie dla idei LZS oraz osiągnięć sportowych zawodników. Podziękowal wszystkim zaangażowanym w krzewienie sportu w Polsce. Oficjalnie otworzył XVIII Igrzyska LZS.

Po tej bardzo oficjalnej części zapalono znicz na szczycie schodów zamojskiego Ratusza i przystapiono do złożenia ślubowania. LZS przyznał medale honorowe zasłużonym Komendantom służb mundurowych.

Dokonano uroczystej dekoracji medalowej i pucharowej zawodników, którzy zwyciężyli w zakończonych dzisiaj konkurencjach.

Jak tylko wyprowadzono Poczty Sztandarowe, rozpoczęła się część artystyczna. Wystapiły między innymi dzieci i młodzież z Zespołu „Zamojszczyzna“ oraz Teatr Ognia „Utopia“.

Na zakończenie, na gęsto wypełnionym Rynku, wystąpił zespół muzyczny Power Play.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments