„Modelowa Rewitalizacja” szansa na pieniądze dla Miasta

0
1810

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończyło ocenę projektów, zgłoszonych do konkursu, który ma na celu wspieranie samorządów przygotowujących programy i podejmujących działania w zakresie rewitalizacji.

Do konkursu zgłosiło się 240 samorządów, po I etapie wyłoniono 57, a Zamość jest na szczycie tabeli jako drugi!

Miasto Zamość zgłosiło projekt: Zamojska Akademia Rewitalizacji – przez aktywność do rozwoju, a po weryfikacji uzyskaliśmy drugi wynik – 292 punkty. Wyprzedza nas Gmina Wrocław z projektem „4 Kąty na trójkącie”. Za sobą pozostawiliśmy 55 projektów z innych miast.

Kryteriami oceny były: sposoby kształtowania przestrzeni miejskiej, warunki mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, ochrony i wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego czy ożywienia gospodarczego. W ocenie bardzo liczył się pomysł projektu i to czy jest on zgodny ze strategią miasta, został przewidziany w budżecie, czy zaplanowano działania zmierzające do wdrażania i promocji zgłoszonego pomysłu.

W drugim etapie samorządy otrzymają wsparcie edukacyjne oraz eksperckie ze strony MIiR. Razem z ekspertami przygotują w terminie do czterech miesięcy od ogłoszenia wyników pierwszego etapu, właściwe wnioski o przyznanie dotacji. Dofinansowanie otrzyma nie więcej niż 20 najlepiej ocenionych projektów, a więc tych z dobrze zaplanowanymi, kompleksowymi działaniami rewitalizacyjnym. Przygotowana dokumentacja, będzie wzorem dla innych miast realizujących projekty rewitalizacyjne.

Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł, a maksymalna 5 mln zł. Miasto, aby otrzymać pieniądze z Ministerstwa zobowiązane jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu.
Plan wydatków Miasta Zamość w tym zakresie:

Rewitalizacja Akademii Zamojskiej – program wieloletni, lata realizacji 2012-2016. Realizacja projektu ma na celu rewitalizację Akademii Zamojskiej wprowadzającej zmiany w wyglądzie budynku, przywracających formy z drugiej połowy XVIII wieku, przeprowadzenie prac konserwatorskich na elewacjach oraz we wnętrzach, które pozwolą na objęcie ochroną zachowanych elementów zabytkowych, zagospodarowanie dziedzińca i zewnętrznego pasa terenu wokół budynku. Planuje się, że projekt będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Plan wydatków 50 000 zł.

Trzymamy kciuki za powodzenie projektu. O wynikach poinformujemy niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

red. cag.
fot. Nowy Kurier Zamojski

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments