I Przegląd Fotografii Zamojskiej

0
1220

Zamojska Grupa Fotograficzna zaprasza do udziału w I Przeglądzie Fotografii Zamojskiej. Przegląd adresowany jest do fotografów zajmujących się fotografią zawodowo i amatorsko, niezależnie od wieku, doświadczenia i zainteresowań. Odbywa się pod hasłem „Pokaż się” i nie jest ograniczony tematycznie.

Głównym celem przeglądu jest integracja i promocja środowiska fotografików działających na terenie Zamościa. Przegląd realizowany jest w ramach zadania Zamojska Galeria Fotografii “Galeria Mała” przez Zamojską Grupę Fotograficzną działającą w Stowarzyszeniu Kultura dla Zamościa i Zamojski Dom Kultury. Projekt dofinansowany jest przez Miasto Zamość.

Prace należy zgłaszać do 10.09.2015r. Wystawę konkursowych prac będzie można obejrzeć 17.09.2015 o godz. 17.00 w  Zamojskim Domu Kultury.

 

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W przeglądzie mogą wziąć udział osoby mieszkające , uczące się lub pracujące w Zamościu.
2. Osoby niepełnoletnie dopuszczone zostaną do udziału po przedłożeniu Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Udział w przeglądzie jest bezpłatny.
4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie pojedyncze lub ułożone w 1 zestaw.
5. Zdjęcia należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] Każde zdjęcie należy wysłać w postaci osobnego pliku. Pliki w formacie JPG, powinien być przygotowany do druku w formacie 30×45. Każdy plik powinien posiadać objętość nie większą niż 5 MB. Każdy plik musi być podpisany wg wzoru IMIĘ_NAZWISKO_TYTUŁ PRACY_01.
Do nadesłanych prac należy dołączyć imię i nazwisko autora, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy.
6. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach (ustawa z dnia 4 luty 1994 z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych) Dz. U. Nr 24 z późn. zm.
7. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) na potrzeby przeglądu i w celach marketingowych, bezpłatne przejęcie do archiwum ZDK zdjęć prezentowanych na wystawie oraz prezentowania ich na innych wystawach.
8. Każdy autor otrzyma dyplom udziału w I Przeglądzie Fotografii Zamojskiej oraz katalog w formie elektronicznej na podany adres e-mail.
9. Terminy:
– termin nadsyłania prac 10.09.2015
– termin wystawy 17.09.2015, godz. 17.00 Zamojski Dom Kultury

Poprzedni artykułCzteroetapowy Bieg Pokoju
Następny artykułIgrzyska LZS w Zamościu
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments