Jest praca w Zamościu – oferty z zamojskiego PUP

0
207

Powiatowy Urząd Pracy ma w swojej ofercie wiele ofert pracy.

Szczegóły: PUP Zamość, Plac Wolności 1, tel. 84 638 33 43

 

Oferowane stanowisko: Architekt/asystent

Zakres obowiązków: Opracowywanie dokumentacji projektowych, koncepcji. Koordynacja prac projektowych.

Oferowane stanowisko: Asystent inspektora nadzoru

Zakres obowiązków: – uczestnictwo w naradach roboczych na budowie i sporządzanie protokołów, pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy,
– pomoc przy sporządzanie raportów, protokołów oraz dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji inwestycji,
– pomoc przy nadzorowaniu i koordynowaniu procesu tworzenia standardów technicznych
– prowadzenie wszelkiej korespondencji w zakresie pełnionych obowiązków
– kontrola zgodności realizacji budowy z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

Oferowane stanowisko: Asystent Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej

Zakres obowiązków: Sporządzanie pod nadzorem projektanta, opracowań projektowych w zakresie: prac studialnych, koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych, dokumentacji przetargowych,
wprowadzanie zmian i korekt w istniejących rysunkach,
przygotowywanie materiałów do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji, pod kierunkiem projektanta branżowego,
udział w weryfikacji dokumentacji projektowej, pod nadzorem weryfikatora branżowego.

Oferowane stanowisko: Asystenta projektanta branży sanitarnej

Zakres obowiązków: Sporządzanie projektów instalacji sanitarnych, sieci wod-kan, charakterystyk energetycznych, programów funkcjonalno-użytkowych, operatów itp. zgodnie z przepisami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej pod nadzorem projektanta branży sanitarnej,
reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków
drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych
współpraca z wielobranżowym zespołem projektowym,

Oferowane stanowisko: Blacharz samochodowy

Zakres obowiązków: Naprawy blacharskie i mechaniczne samochodów.

Oferowane stanowisko: Cukiernik

Zakres obowiązków: Przygotowywanie surowców, sporządzanie ciast, kremów, obsługa maszyn i urządzeń, prace porządkowe.

Oferowane stanowisko: Dyspozytor

Zakres obowiązków: Organizowanie przewozów krajowych i międzynarodowych, przyjmowanie zleceń i przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz utrzymanie bieżących kontaktów z klientami, kontrola czasu pracy kierowców, inne czynności związane z transportem towarów.

Oferowane stanowisko: Elektryk – instalator systemów alarmowych

Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji alarmowych, modernizacja oraz przeglądy.

Oferowane stanowisko: Fizjoterapeuta

Zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych.

Oferowane stanowisko: Główny księgowy

Zakres obowiązków: Sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów.
Odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, oraz prawem podatkowym.
Odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych.
Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych.
Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.
Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, Bank).
Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych.

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.

Oferowane stanowisko: Informatyk

Zakres obowiązków: udzielanie pomocy w problemach związanych z eksploatacją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, w tym naprawy bieżące
nadzór nad eksploatacją Sprzętu komputerowego – utrzymanie ciągłości pracy stacji roboczych
instalacja i konfiguracja stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania biurowego oraz poczty elektronicznej
aktualizowanie systemów operacyjnych i oprogramowań oraz administrowanie specjalistycznymi systemami informatycznymi
wsparcie użytkowników w zakresie eksploatacji
zarządzanie dostępem do oprogramowania
zarządzanie dostępem do Internetu
zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych
administrowanie serwerami, bazami danych
administrowanie siecią teleinformatyczną oraz jej zabezpieczenie
utrzymanie i rozwój lokalnej sieci komputerowej (LAN) obejmujące okablowanie strukturalne budynku oraz urządzeń aktywnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sieci
zapewnienie ochrony zasobów informacyjnych znajdujących się w sieci
archiwizacja danych
opracowywanie, wdrożenie i monitorowanie zabezpieczenia sieci informatycznej w zakresie ochrony informacji niejawnych
analiza potrzeb oraz planowanie rozwoju oprogramowania na potrzeby Spółki
administrowanie stronami WWW Spółki
bieżące monitorowanie stanowisk pracy w zakresie poprawy optymalnego wykorzystania sprzętu i urządzeń techniki biurowej w celu poprawy jakości pracy oraz jej ergonomii
zakup i wdrażanie oprogramowania,
gospodarowanie sprzętem i siecią komputerową oraz koordynowanie zaspokajania potrzeb w tym zakresie
nadzór nad eksploatacją oprogramowania
prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania zgodnie z obowiązującymi przepisami
wdrażanie i utrzymywanie podpisu elektronicznego
nadzór nad wykonywaniem usług gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
koordynacja i nadzór nad modyfikacjami wykonywanymi przez firmy zewnętrzne

Oferowane stanowisko: Instruktor zespołu wokalnego

Zakres obowiązków: Przygotowywanie repertuaru dla zespołu wokalnego, prowadzenie prób z akompaniamentem, występy z zespołem na imprezach (także weekendy)

Oferowane stanowisko: Inżynier geodeta

Zakres obowiązków: Przygotowywanie na podstawie projektów danych geodezyjnych niezbędnych do wyznaczania w terenie projektowanych budowli i urządzeń, kontrola w trakcie budowy prawidłowości wykonywania, inwentaryzacja i dokumentacja prac po ich zakończeniu.

Oferowane stanowisko: Kasjer – sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczo przemysłowych, wykładanie towaru, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Kelner – barman

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, obsługa baru.

Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu

Zakres obowiązków: Przewóz osób pojazdem typu bus/autobus na terenie kraju.

Oferowane stanowisko: Kierowca/sprzedawca

Zakres obowiązków: Sprzedaż towarów wyposażenia wnętrz, dowóz do klienta, kontakt z hurtowniami na terenie miasta Zamość.

Oferowane stanowisko: Kierownik działu technicznego

Zakres obowiązków: Nadzór nad obiektami wielkopowierzchniowymi, nadzorowanie i koordynowanie całokształtu procesów związanych z techniczną stroną funkcjonowania obiektu, przeglądy techniczne, nadzór nad dokumentacją. Praca na terenie miasta Tomaszów Lubelski

Oferowane stanowisko: Konstruktor

Zakres obowiązków: Wdrażanie nowych linii produktowych, projektowanie różnych urządzeń na zlecenie, tworzenie projektów elementów blaszanych oraz tworzenie złożeń, tworzenie dokumentacji projektowej,

wdrażanie własnych pomysłów, udział w budowie zaprojektowanych prototypów urządzeń.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków według karty dań.

Oferowane stanowisko: Kucharz/pizzer

Zakres obowiązków: Przygotowywanie posiłków wg. receptury, robienie i pieczenie pizzy, oraz przygotowywanie wcześniejsze produktów.

Oferowane stanowisko: Magazynier

Zakres obowiązków: Obsługa klientów w magazynie, konfekcjonowanie i przygotowanie towaru według specyfikacji załadunkowych, bieżące liczenie i sprawne sprawdzanie stanów magazynowych, nabywanie umiejętności prowadzenia okresowych inwentaryzacji towarów, prawidłowe gospodarowanie odpadami i opakowaniami.

Oferowane stanowisko: Magazynier/kierowca

Zakres obowiązków: Kompletowanie zamówień, przyjmowanie i wydawanie towaru, transport.

Oferowane stanowisko: Mechanik maszyn szwalniczych

Zakres obowiązków: – kompleksowe utrzymanie ruchu maszyn szwalniczych,
– bieżące naprawy,
– konserwacja i przeglądy maszyn,
– zamawianie części zamiennych,
– tworzenie dokumentacji wykonanych czynności

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Bieżąca naprawa usterek w pojazdach, wykonywanie obsługi technicznej i konserwacji pojazdów.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji – kierowca pojazdu powyżej 3,5 t

Zakres obowiązków: Montaż urządzeń wodno kanalizacyjnych, naprawa i modernizacja infrastruktury wod kan, obsługa instalacji wodnych, osadowych i ściekowych, utrzymanie w sprawności techniczno technologicznej urządzeń wod kan, transport materiałów na miejsca prac.

Oferowane stanowisko: Monter instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Wykonywanie instalacji sanitarnych.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel rewalidacji

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem z niedosłuchem wymiar czasu pracy 1/18

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wspomagający

Zakres obowiązków: – wsparcie dziecka w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatnie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
– współpraca z nauczycielem prowadzącym

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Zakres obowiązków: Nauczanie, opieka i wychowanie dzieci w wieku 3-6 lat, rozwijanie umiejętności i zainteresowań. Prawidłowa organizacja zajęć edukacyjnych i zabaw. Przygotowanie do nauki w szkole podstawowej oraz do życia w grupie rówieśniczej i do życia w społeczeństwie.

Oferowane stanowisko: Operator linii produkcyjnej EPPH

Zakres obowiązków: Załadunek surowca sprzedażowego. Obsługa procesów produkcyjnych. Obsługa urządzeń produkcyjnych.

Oferowane stanowisko: Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I

Zakres obowiązków: – rozładunek i załadunek odpadów komunalnych;
– klasyfikacja odpadów;
– prace związane z zapewnieniem ciągłości produkcji

Oferowane stanowisko: Pedagog specjalny

Zakres obowiązków: -Diagnozowanie problemów i podejmowanie działań, które dany problem mogą niwelować,
-określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
– rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.

Oferowane stanowisko: Policjant

 

Poprzedni artykułPodgorica: Spotkanie z Lokalnymi Rzemieślnikami
Następny artykułRejestracja na USG 3D ciąży – badania w najbliższy weekend
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments