Zamość: Najnowsze oferty pracy z PUP. Kliknij i zobacz

0
1880

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i powiecie. Więcej informacji na temat ofert szukajcie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu ul. Pl. Wolności 1

pok. 13, 14, 15, 22, oraz 8, 7

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

Oferty pracy aktualne na dzień 6.11.2023r.

Oferowane stanowisko: Asystenta projektanta branży sanitarnej

Zakres obowiązków: Sporządzanie projektów instalacji sanitarnych, sieci wod-kan, charakterystyk energetycznych, programów funkcjonalno-użytkowych, operatów itp. zgodnie z przepisami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej pod nadzorem projektanta branży sanitarnej,

reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,

terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków

drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych

współpraca z wielobranżowym zespołem projektowym,

Oferowane stanowisko: Asystentka stomatologiczna

Zakres obowiązków: Przygotowanie gabinetu do pracy, asysta przy lekarzu, mycie i sterylizowanie narzędzi, umawianie i

Oferowane stanowisko: Barista

Zakres obowiązków: Obsługa klienta w barze.

Oferowane stanowisko: Brukarz

Zakres obowiązków: Pomoc przy układaniu kostki brukowej oraz mycie wykonanej podbudowy po ułożeniu nawierzchni brukowej. Praca na terenie woj. lubelskiego.

Oferowane stanowisko: Brukarz

Zakres obowiązków: Układanie, naprawianie i wykańczanie nawierzchni brukowej

Oferowane stanowisko: Cieśla

Zakres obowiązków: Montaż systemów szalunkowych, wykonywanie robót ciesielskich.

Oferowane stanowisko: Diagnosta samochodowy

Zakres obowiązków: Badania techniczne i okresowe pojazdów samochodowych.

Oferowane stanowisko: Doradca klienta

Zakres obowiązków: Aktywne pozyskiwanie nowych klientów, aktywna sprzedaż usług, utrzymanie na wysokim poziomie długoterminowych relacji.

Oferowane stanowisko: Fryzjer

Zakres obowiązków: Strzyżenie, farbowanie, modelowanie

Oferowane stanowisko: Inżynier budowy dróg

Zakres obowiązków: Nadzór nad prowadzonymi budowami, robotami drogowymi, organizacją prac budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną.

Oferowane stanowisko: Kasjer walutowy

Zakres obowiązków: Obsługa kantoru wymiany walut, kupno-sprzedaż walut obcych, obsługa programu kantorowego, umiejętność obsługi komputera w środowisku windows, umiejętność liczenia środków pieniężnych.

Oferowane stanowisko: Kelner

Zakres obowiązków: Przygotowywanie sali do obsługi, przyjmowanie zamówień, serwowanie dań i napoi z karty menu.

Oferowane stanowisko: Kierowca

Zakres obowiązków: Kierowanie pojazdem, rozwożenie zamówień do klientów.

Oferowane stanowisko: Kierowca autobusu

Zakres obowiązków: Prowadzenie autobusu na liniach regularnych, przewóz osób na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu dostawczego do 3,5t

Zakres obowiązków: – dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia,

– eksploatacja pojazdów drogowych znajdujących się na wyposażeniu zakładu na podstawie otrzymanej karty drogowej,

– dokładne i rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy obsługi pojazdów samochodowych,

– wykonywanie codziennej obsługi samochodu oraz utrzymywanie pojazdu w stanie sprawności technicznej i czystości,

– znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów bhp i ppoż.

Oferowane stanowisko: Kierowca zaopatrzeniowiec

Zakres obowiązków: Rozwożenie towaru do klientów, pomoc w rozładunku.

Oferowane stanowisko: Kierowca/handlowiec/dostawca

Zakres obowiązków: – regularne odwiedzanie detalicznych punktów sprzedaży,

– pomoc na magazynie,

– umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z klientami,

– sprzedaż bezpośrednia do klienta indywidualnego,

– pozyskiwanie nowych klientów,

– utrzymywanie relacji z obecnymi klientami

Oferowane stanowisko: Kierownik robót sanitarnych

Zakres obowiązków: – Bezpośredni nadzór nad realizacją robót instalacyjnych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną oraz harmonogramy,

– Prowadzenie dokumentacji w zakresie robót sanitarnych,

– Znajomość dokumentacji budowy w zakresie umów, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,

– Weryfikacja dokumentacji techniczno – kosztorysowej i zastosowanych rozwiązań,

– Uczestnictwo w odbiorze robót od podwykonawców,

– Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej oraz innych dokumentów niezbędnych w trakcie realizacji robót.

Oferowane stanowisko: Kosztorysant instalacji sanitarnych

Zakres obowiązków: Wykonywanie kosztorysów i wycen na podstawie projektów i przedmiarów robót;

Sporządzanie ofert, harmonogramów realizacji inwestycji i budżetu budowy na podstawie wykonanych kosztorysów;

Wspomaganie i kontrola kadry nadzorującej realizacje inwestycji w zakresie przyjętych rozwiązań uwzględnionych w kalkulacji kosztów;

Przygotowywanie ofert przetargowych;

Analiza merytoryczna i techniczna dokumentacji;

Kompletowanie, weryfikowanie i analizowanie otrzymanych ofert od potencjalnych dostawców i podwykonawców;

Kompletowanie oraz przygotowanie części technicznej i handlowej oferty;

Przygotowanie umów oraz negocjacje ich treści z kontrahentem.

Oferowane stanowisko: Księgowy/a

Zakres obowiązków: Weryfikacja poprawności i klasyfikacji kosztów, aktywów i pasywów, prowadzenie rozrachunków oraz rozliczeń podatkowych, dekretowanie i księgowanie dokumentów.

Oferowane stanowisko: Kucharz

Zakres obowiązków: Wykonywanie poleceń szefa kuchni,

dbanie o odpowiednią estetykę przyrządzanych dań,

właściwe gospodarowanie produktami spożywczymi,

współpraca z innymi kucharzami i pracownikami kuchni,

pilnowanie świeżości używanych produktów.

Oferowane stanowisko: Lakiernik konstrukcje stalowe

Zakres obowiązków: Wykonywanie zleceń produkcyjnych, malowanie, metodą natryskową, współpraca z działem projektowym, dbanie o stanowisko pracy

Oferowane stanowisko: Lektor języka angielskiego

Zakres obowiązków: – planowanie i realizowanie zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

– stosowanie nowoczesnych metod wychowawczych,

– prowadzenie zajęć metodą komunikacyjną i audiowizualną

Oferowane stanowisko: Lektor języka angielskiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi i młodzieżą oraz kursów językowych dla dorosłych na terenie powiatu zamojskiego

Oferowane stanowisko: Listonosz

Zakres obowiązków: Doręczanie listów i czasopism do skrzynek pocztowych lub adresatów, dbałość i bezpieczeństwo przesyłek

Oferowane stanowisko: Mechanik maszyn i urządzeń

Zakres obowiązków: Bieżąca kontrola stanu technicznego maszyn, diagnostyka usterek, prace naprawcze i konserwacyjne maszyn specjalistycznych i drobnego sprzętu, doradztwo w zakresie prawidłowej eksploatacji maszyn.

Oferowane stanowisko: Mechanik maszyn i urządzeń

Zakres obowiązków: Przegląd i naprawa urządzeń i elektronarzędzi.

Oferowane stanowisko: Mechanik pojazdów samochodowych

Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów.

Oferowane stanowisko: Mechanik samochodowy

Zakres obowiązków: Wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach osobowych, wymiana części eksploatacyjnych.

Oferowane stanowisko: Monter/konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zakres obowiązków: Montaż i serwis instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel historii/wos

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, realizacja programu nauczania.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, realizacja programu nauczania.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel przedszkola

Zakres obowiązków: Opieka nad dziećmi.

Oferowane stanowisko: Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z uczniami według podstawy programowej, wymiar czasu pracy 4/18

Oferowane stanowisko: Operator koparki

Zakres obowiązków: Wykonywanie wykopów, załadunek i przemieszczanie mas ziemnych, odspajanie i przewożenie urobku.

Oferowane stanowisko: Operator koparki jednonaczyniowej

Zakres obowiązków: Obsługa koparki, wykonywanie wykopów, załadunek i przemieszczanie mas ziemnych, sortowanie oraz rozmieszczanie materiałów na terenie składowania.

Oferowane stanowisko: Operator maszyn do cięcia

Zakres obowiązków: Wycinanie płyt USB, płyt warstwowych, blach.

Oferowane stanowisko: Opiekun medyczny

Zakres obowiązków: Pomoc mieszkańcom w codziennych czynnościach w zakresie samoobsługi, pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą mieszkańców, aktywizowanie podopiecznych do zwiększania ich samodzielności życiowej.

Oferowane stanowisko: Opiekun osób starszych

Zakres obowiązków: Opieka nad osobami starszymi, pomoc w codziennych czynnościach np: myciu się, ubieraniu, jedzeniu, organizowaniu czasu wolnego, pomoc lub kontakt z rodzinami.

Oferowane stanowisko: Opiekunka środowiskowa

Zakres obowiązków: Opieka nad osobą starszą.

Oferowane stanowisko: Pedagog

Zakres obowiązków: Przygotowanie diagnozy dzieci/wychowanków. Przeprowadzanie badań pedagogicznych. Prowadzenie zajęć specjalistycznych.

Oferowane stanowisko: Pedagog specjalny

Zakres obowiązków: Wsparcie dzieci o potrzebach kształcenia specjalnego. Wymiar etatu 22/22

Oferowane stanowisko: Policjant

Zakres obowiązków: – ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

– ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych

– inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń;

– wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców

– realizowanie innych zadań Policji wynikających z odrębnych przepisów

Oferowane stanowisko: Pomoc fotografa

Zakres obowiązków: Obróbka zdjęć. Możliwość pracy zdalnej.

Oferowane stanowisko: Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc w przygotowywaniu posiłków, krojenie i obieranie warzyw.

Oferowane stanowisko: Pomocnik dekarza / dekarz

Zakres obowiązków: Wykonywanie usług i napraw dekarskich.

Oferowane stanowisko: Pomocnik montera stolarki budowlanej

Zakres obowiązków: Montowanie elementów i podzespołów stolarki budowlanej.

Oferowane stanowisko: Pomocnik operatora stacji uzdatniania wody

Zakres obowiązków: Obsługa urządzeń służących do poboru uzdatniania i dostarczania wody na SUW Łabuńka, konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych na SUW i ZWiK, utrzymywanie w sprawności urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, montaż instalacji wod-kan, pobór wody ze studni i terenu miasta.

Oferowane stanowisko: Pracownik obsługi pogrzebu

Zakres obowiązków: Obsługa pogrzebu

Oferowane stanowisko: Pracownik porządkowy

Zakres obowiązków: Sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, toalet, odśnieżanie, dbanie o zieleń.

Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji kanałów wentylacyjnych

Zakres obowiązków: Praca z maszynami produkcyjnymi obróbki blach np. żłobiarka, walcarka, zgrzewarka, zaginarka, gilotyna. – Obróbka wyciętych formatek z blachy w celu wykonania wyrobów wentylacyjnych prostokątnych tj. kolana, redukcje, zakończenia wentylacyjne dachowe, kanały wentylacyjne itp.

Oferowane stanowisko: Pracownik produkcji wydziału aluminium

Zakres obowiązków: Praca przy produkcji ślusarki aluminiowej.

Oferowane stanowisko: Projektant branży sanitarnej

Zakres obowiązków: Samodzielne wykonywanie projektów instalacji sanitarnych, wod-kan, charakterystyk energetycznych, analiz, programów funkcjonalno-użytkowych itp. zgodnie z przepisami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej,

Opracowywanie koncepcji i rozwiązań technicznych,

Przygotowywanie i koordynacja dokumentacji projektowych,

Nadzór merytoryczny, techniczny, weryfikacja i koordynacja prowadzonych projektów instalacji sanitarnych pod kątem ich realizacji na budowach i zgodności z założeniami budżetowymi,

Opracowywanie kosztorysów, przedmiarów itp.,

Rozwiązywanie problemów technicznych na realizowanych projektach,

reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Oferowane stanowisko: Przedstawiciel medyczny

Zakres obowiązków: Sprzedaż i promocja produktów/usług firmy na rynku medycznym, budowanie i rozwijanie listy klientów indywidualnych i instytucjonalnych (szpitale, przychodnie), przygotowywanie ofert handlowych dla klientów, budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami, współpraca przy sporządzaniu dokumentacji przetargowych z zakresu zamówień publicznych, praca stała w siedzibie naszej spółki w Zamościu oraz minimum dwa razy w miesiącu kilkudniowy wyjazd służbowy.

Oferowane stanowisko: Psycholog

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

Oferowane stanowisko: Referent ds. obsługi sekretariatu

Zakres obowiązków: Rejestrowanie przychodzącej i wychodzącej korespondencji, wysyłka korespondencji, rejestr umów zawieranych przez spółkę, obsługa narad i spotkań.

Oferowane stanowisko: Robotnik budowlany

Zakres obowiązków: Prace wykończeniowe w budownictwie.

Oferowane stanowisko: Robotnik leśny

Zakres obowiązków: Praca z pilarką spalinową przy wycinkach pod liniami energetycznymi. Praca na terenie powiatu zamojskiego.

Oferowane stanowisko: Robotnik ogólnobudowlany

Zakres obowiązków: Pomoc przy ocieplaniu budynków, osuszanie pomieszczeń, wyrównywanie terenu, wykonywanie podsufitki dachowej

Oferowane stanowisko: Spawacz światłowodowy

Zakres obowiązków: Obróbka kabli światłowodowych, montaż spawów, instalacja światłowodów, praca na terenie kraju.

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży stacjonarnej

Zakres obowiązków: Dystrybucja wysokiej jakości środków ochrony indywidualnej i artykułów BHP, sprzedaż profesjonalnych środków czystości, utrzymywanie kontaktu z klientem, sporządzanie umów.

Oferowane stanowisko: Specjalista ds. zarządzania flotą transportową

Zakres obowiązków: – zarządzanie oraz kompleksowa opieka nad flotą,

– analiza danych przesyłkowych przez urządzenia teleinformatyczne,

– udział w szkoleniach

Oferowane stanowisko: Sprzedawca

Zakres obowiązków: Obsługa baru, przyjmowanie zamówień z karty menu kuchni azjatyckiej, obsługa klienta.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca dział ogrodu

Zakres obowiązków: Przyjmowanie, ekspozycja towaru, dbanie o towar, sprzedaż i obsługa klienta

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stacji paliw

Zakres obowiązków: Sprzedaż paliw oraz art. spożywczo przemysłowych.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca na stoisku mięsnym

Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż mięsa, wędlin, obsługa stoiska mięsnego.

Oferowane stanowisko: Sprzedawca sala sprzedaży

Zakres obowiązków: Sprzedaż, dbanie o ekspozycje, przyjmowanie towaru i układanie na półce, dbanie o czystość sali sprzedaży, raportowanie braków.

Oferowane stanowisko: Technik elektryk/automatyk

Zakres obowiązków: Montaż urządzeń i instalacji automatyki, parametryzacja urządzeń.

Oferowane stanowisko: Trener zajęć z robotyki i programowania

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć z dziećmi z zakresu robotyki i programowania. Praca na terenie woj. lubelskiego (powiat Zamość, Tomaszów Lubelski).

Oferowane stanowisko: Wulkanizator

Zakres obowiązków: Wymiana opon w samochodach osobowych i ciężarowych

Oferowane stanowisko: Wychowawca

Zakres obowiązków: Organizowanie pracy z grupą wychowanków, pomoc w odrabianiu lekcji, opieka nad dzieckiem.

Oferowane stanowisko: Zbrojarz

Zakres obowiązków: Wykonywanie prac związanych z przygotowywaniem stali zbrojeniowej do montażu.

Oferowane stanowisko: Zewnętrzny sprzedawca części samochodowych

Zakres obowiązków: Sprzedaż części samochodowych, pozyskiwanie klientów, analiza rynku i określenie docelowej grupy klientów, realizowanie zamówień oraz organizacja dostawy towaru do klienta.

praca 1 1 Zamość: Najnowsze oferty pracy z PUP. Kliknij i zobacz

 

Poprzedni artykułOpieka wytchnieniowa 2024. Trwa nabór wniosków
Następny artykuł“Aktywna gmina, zdrowa gmina” rusza projekt promujący aktywność fizyczną
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments