Zamość: Ulica L.Rydla oddana do użytku

0
191

W 2022 r. Miasto Zamość złożyło wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Złożony wniosek w trakcie oceny uzyskał odpowiednią ilość punktów i został przyjęty do realizacji. Podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Zamość na dofinansowanie zadania na kwotę 1 140 345,00 zł. 

Zbudowana została ulica o długości 361 mb, o nowej konstrukcji jezdni z nawierzchnią bitumiczną, chodnikiem, zjazdami publicznymi i indywidualnymi, zrealizowano kanalizację deszczową o łącznej długości 378,0 m, przykanaliki do wpustów deszczowych i 7 kpl. odwodnień liniowych, 12 ulicznych wpustów deszczowych, kanał technologiczny (kanalizacji teleinformatycznej) wraz z przyłączami dla światłowodu 2xHDPE 40/3,7 o dł. 241,0 m, przyłącza dla światłowodu i brakujące oświetlenie uliczne w ilości 7 słupów oświetlenia ulicznego z lampami typu LED.

W wyniku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego na realizację zadania został wybrany Wykonawca robót tj. ZAKŁAD BUDOWLANO – TRANSPORTOWY „DROGMOST” spółka z o.o. Mokre 24D, 22-400 Zamość. Wykonawca za cenę brutto  1 950 000,00 zł zrealizował zadanie. W dniu 29.09.2023 r. zadanie zostało odebrane i przekazane do użytku.

Źródło: UM Zamość 

Poprzedni artykułUSG dopplerowskie tętnic szyjnych – ostatnie miejsca
Następny artykułZamość: Ścieżka pieszo – rowerowa już gotowa!
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments